ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Müdürlüğümüz

İl Müdürlüğümüz 

İl Kültür Müdürlüğü ve İl Turizm Müdürlüğü ayrı olarak faaliyetlerini sürdürmekte iken, 29.04.2003 tarihinde kabul edilen “4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” gereği Kültür ve Turizm Müdürlükleri birleştirilmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz Hükümet Konağı 8. katta hizmet vermektedir. İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan 3 Müze ve Ören Yeri ile 20 Kütüphane bulunmaktadır. 

Misyonumuz

Çorum İl sınırları içerisinde bulunan, tarihi, kültürel ve doğal değerleri ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; bu değerleri turizm faaliyetlerine hazır hale getirerek turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek; dinamik kültür ve turizm politikaları ile ilimizin ve ülkemizin dünya turizminde alacağı payı artırmak. Bu faaliyetleri yasalar ve mevzuat çerçevesinde planlı, programlı ve etkin bir şekilde sunmak.

Vizyonumuz

Kültür değerlerimizi yaşatan ve tanıtan; İlimizi, turizm altyapı sorunlarını çözmüş, tarihi-kültürel değerlerini koruyup geliştirerek turizmin hizmetine sunmuş, etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürüterek sürdürülebilir turizmin yaşandığı bir turizm kenti haline getirmek ve ülkemizi turizm alanında lider konumuna getirmek için yasal her türlü çalışmayı yapmak ana hedefimiz olacaktır.

İdarecilerimiz 

019_3394 dxc.jpg

Sümeyra ŞENGÜL
İl Kültür ve Turizm Müdürü
ibrahimyıldız.jpg
İbrahim YILDIZ
İl Müdür Yardımcısı
Mehmet Bayrak xs.jpg

Mehmet BAYRAK
İl Müdür Yardımcısı