Çorum Provincial Directorate of Culture and Tourism

Folk Dances

A-Entertaining Folk Dances 

Çorum folk dances have two main instruments.They are drum and clarion.

The games include dance and songs. Some games are verbal, some aren’t. Some have nature words (çekirge) , some have love words (dillala, iğdeli gelin) . Dances are disciplined and string of people participate. There are dances which are danced free. (dillala)

1-Çorum String Dance

It is performed by 6 dancers with drum and clarion. This dance has three parts:  

-Welcome Song

Name de name yazdırdım

Sokuya aman aman

Her gelen geçen okuya aman aman

Eğilin de sunalar eğilin aman aman

Doğrulun da efeler doğrulun aman

Baştaki oyuncunun yerine gelmesi ile müzik değişir, ikinci kısım olan ikileme denilen bölüme geçilir.

The Song:

Karşıda kürt evleri hele yandım

Yayılır develeri Elmasım hey

Oturmuş inek sağar hele yandım

Terliyor sinesi Elmasım hey

Diley diley o da mı yalan

Ben seni sevdim bu da mı yalan

Karşıda kavun yerler hele yandım

Otursak bizde yesek ne derler Elmasım

Şu şunu sevmiş derler Elmasım hey

Chorus

In the final part of the dance , the music changes and it becomes faster. The movements are more agile.

Song of The Dance

Sandık üstünde sandık

Tez sevdik tez usandık

Yanıldık meyil verdik

Seni bir adam sandık

2-İğdeli Gelin

This is a folk dance in which the boys and the girls dance together. One boy holds the other girl’s hand. They make a circle. Song of The Dance

Kız pınar başında yatmış uyumuş yar

Ela gözlerini uyku bürümüş

Evvel küçücüktü şimdi büyümüş yar

Derdimin dermanı iğdeli gelin

İğdesin aldırmış sevdalı gelin

Türkü bitince davul zurna başlar.Davul zurna susar, halka daraltılarak başka bir kıta söylenir :

Kız pınar başında testi doldurur yar

Testinin kulpuna şahin kondurur

Kız senin bakışın beni öldürür yar

Derdimin dermanı iğdeli gelin

İğdesin aldırmış sevdalı gelin

3-Dillala

The dance Dillala is performed with 6 boys and 6 girls but the active ones are the 6 boys and one girl. The other girls stay at the backstage and they don’t move.

4-Çekirge

Until recent times, agriculture constitutes the main income of the community. The farmers nightmare is the grasshoppers which are seen when the crops are ripe. People try to get rid of them by shooting in the air, playing tins or making noise.People have become so tired of this animal that they wrote a song for it.

There are 6 girls and 6 boys in the dance. One girl and one boy stay shoulder to shoulder to make a circle. The game figures are arranged to the movements of the grasshoppers.

Song of The Dance

Çekirgeyi hayladılar yazıya.

 

Ot kalmadı koyun ile kuzuya

Eğri butlu sivri butlu çekirge

Malımın ortağı mısın çekirge?

Canımın ortağı mısın çekirge?

Davul-zurna çalıp tekrar susunca oyuncular tarafından diğer bir kıta söylenmeye başlar:

Çekirgenin ayağında lalini (nalını)

Bende sandım kaymakamın gelini

Eğri butlu sivri butlu çekirge

Malımın ortağı mısın çekirge?

Canımın ortağı mısın çekirge?

Çorum’da Oynanan Diğer Halk Oyunları :

Benli, Miço, Bediriş, Sarıkız

B-Religious Folk Dances

Sama (Sufi Ceremony) 

One of the main worship style of 12 Anatolian Alaouite (member of a religious group that reveres Ali styles) . It changes from one place to another but there are some certain rules.

Mostly the sama is performed by a man and woman who don’t hold hands or touch each other. They make a circle and stay face to face. The movements and  postures have different meanings. In Alaouite house,  it is performed with music and body movements.