ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Film Çekim İzinleri

ÇEKİM İZİNLERİ

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Film Çekim İzinleri ve OrtakYapımlar HakkındaYönetmelik’in11’inci maddesinde yer alan"…Türkiye'de ticari amaçlı film çelmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar..." hükmü gereği yerli film yapımcıları, film çekimlerine ilişkin bilgileri çekimlerin başlamasından en az beş iş günü öncesinden çekim yapacakları mahallin en büyük mülki idari amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce yerli film yapımcılarının Valiliklere (İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yapacakları çekim bildirimlerinin tüm illerde aynı şekilde ve daha hızlı yürütülmesi amacıyla "Online Film Çekim Bildirim Sistemi" hazırlanmıştır. Yerli film yapımcıları bildirimlerini https://cekimizni.ktb.gov.tr/ adresi üzerinden yapabileceklerdir.

Çekim bildirimlerinin onay/kabul işlemleri İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından online sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Çekim izni alan kişilerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekân ve alanlarda (Çorum Müzesi, Boğazköy Müzesi, Hattuşa Ören Yeri, Alacahöyük Müze ve Ören Yeri, Şapinuva Ören yeri gibi) yapacakları çekimler öncesi; Çorum Müze Müdürlüğü (Tel : (+90-364)-213 15 68, Faks : (+90-364)-224 30 25 ) ile irtibatkurarak uygun çekim zamanı ve şartlarını müştereken belirlemeleri ve protokol imzalamaları gerekmektedir. 

Asker ve polis gibi güvenlik güçlerinin bulunduğu alan ve bölgelerde ilgili kurumlardan izin almadan kayıt, fotoğraf ve film çekimi yapmak kesinlikle yasaktır. Diğer kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına ait bina ve alanlarda fotoğraf veya film çekimi yapabilmek için de ilgili kurumlardan izin alınması gerekmektedir.


SİVİL İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE ÇEKİMLER (İHA-DRONE ÇEKİMİ)

-Çorum Valiliği tarafından 2016/3 sayılı genelge ile kamuoyuna duyurulan “Sivil İnsansız Hava Araçlarının(İHA-DRON) Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Karar” doğrultusunda Kamu Binaları ve çevresinde, Akaryakıt İstasyonları, AVM, Otogar, Otel, Öğrenci Yurtları ve kalabalık insanların olduğu etkinlik alanları üzerinde drone çekimi yasaklanmıştır.
Yasaklanan alanlar dışında, Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ile yapılacak çekimlerden en az 24 saat önce İl Merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe merkezlerinde İlçe Emniyet Müdürlükleri, ve Jandarma görev Bölgesinde yetkili Jandarma Komutanlıklarına, uçuş güzergahı, süresi ve uçurulacak kayıtlı İHA'nın bilgilerini içeren bildirimde bulunulması gerekmektedir.