ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tesis Fiyat Tarife Formları


Bakanlığımızdan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler hakkındaki 2008/2 No'lu Tebliğ 09.09.2008 tarih ve 26992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlimizde faaliyet gösteren Bakanlığımızdan belgeli işletmelerin 2023 yılında uygulayacakları fiyat tarifelerini gösteren formların bilgisayar ortamında 2 nüsha olmak üzere düzenlenmesi ve onaylanması için İl Müdürlüğümüze fiziki (ıslak imzalı) gönderilmesi/getirilmesi gerekmektedir.


Tesislerin kullanacakları fiyat formları ve ilgili tebliğ aşağıdaki linklerden indirebilecektir. 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=12411&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5

tesis-fiyat-formlari-ve-ilgili-teblig-tesis-formlarixls-.xlsx