ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kültürel Etkinlik Yardımları

Kültürel ve Sanatsal Etkinliklere Verilen Mali Destekler:

Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle, Bakanlığımızca belirlenen kültür politikaları çerçevesinde, kültürümüzün sahiplenilmesi; değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişime odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projelere mali destekte bulunulmaktadır.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan Dernek ve Vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

Başvuru, aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden en az iki ay önce etkinliğin gerçekleştirileceği ilin İl Müdürlüğüne yapılır:

1) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,
2) Başvuruda bulunan teşekkül dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin bağlı bulundukları yetkili kurum, İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,
3) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, süresini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,
4) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi,
5) Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.

* Teşekkül, etkinlik tarihinin veya süresinin değişmesi halinde, etkinlik başlangıç tarihinden en az bir gün önce, İl Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili birime gönderilir.EK 1 - Proje Raporu
EK 2 - İzin Belgesi Örneği


Yardım Yönetmeliği

 

Başvuru Adresi:

T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Üçtutlar Mah. Osmancık 4. Sok. No:17 Merkez / Çorum

Bilgi için: Zeki KAYA (Tekn.)
Tel: 0 364 213 47 04-213 77 17-213 85 02 Dahili:26
Faks: 0 364 212 05 10 
E-posta: iktm19@ktb.gov.tr 
Web sitesi: https://corum.ktb.gov.tr/