ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Anıtlar-Meydanlar

İskilip Kaya Mezarı :

 

İskilip merkezinde bulunan Osmanlı dönemine ait 100 m yükseklikteki tabi bir kaya üzerine inşa edilmiş,kalenin güney ve güneydoğu eteğinde Roma dönemine ait kaya mezarları bulunmaktadır.Güneydoğusunda bulunan kaya mezarının iki sütunlu dikdörtgen bir girişi vardır.Yuvarlak sütun gövdeleri yukarı doğru inmektedir.Başlıklarda bulunan bilezikler üzerinde oturmuş birer aslan bulunmaktadır. Sütun başlıkları üzerindeki üçgen alınlık içerisinde ise yatar durumda karşılıklı aşk tanrısı eros figürü bulunmaktadır Kabartmalardan birinin elinde kılıç,diğerinin elinde kadeh mevcuttur.Mezar odası içerisinde iki adet ölü sekisi bulunmaktadır..

 

 

 

 

Laçin Kapılıkaya Anıtsal Kaya Mezarı :

 

Çorum’un yaklaşık 27 km. kuzeyinde,Kırkdilim mevkiinde oldukça sarp , kayalık ve akarsu tarafından yarılmış derin vadilerin oluşturduğu engebeli arazi üzerinde,kuzeye doğru uzanan bir kaya blokunun burun kısmının kuzey-batı köşesinde yer almaktadır.

Komutan İKEZİOS’a ait hellenistik dönem kaya mezarı olup,M.Ö. II.yüzyıla tarihlenmektedir. Çay seviyesinden 65 m. Yükseklikteki kaya mezarının yamuk biçimli bir podyum zemini vardır.Bu podyumdan 8 basamaklı merdivenle ikinci platformda ,oradan da 12 basamaklı merdivenle mezar önündeki podyuma geçilmektedir.

Mezar odasının kapısı üzerinde “İKEZİOS”yazısı okunmaktadır. Mezar odası kareplanlı olup,girişin sağ ve solunda niş şeklinde oyulmuş ölü şekilleri vardır.Gerdek Kaya Mezarı:

Alaca ilçesinin 18 kilometre kuzeyinde, Camili Köyü sınırları içerisindedir. Yerleşimin doğusundaki kayaya oyulan üç sütunlu mezar, M.Ö. 2. yüzyıl Helenistik döneme tarihlenir. Gerdek Kaya Mezarı yakınlarında ayrıca, Alaca Vadisi’nin girişindeki su kanalları görülebilir.
Yeşilyurt Kaya Mezarı:

Alaca İlçesine bağlı Yeşilyurt Köyü’nün yaklaşık 1.6 km. güneydoğusundaki Buzağılık Mevkiinde yer alır.Bu alanda zemin üzerinde bulunan bir kaya bloğunda, kare biçimli bir giriş görülmektedir. Girişten sonra kaya içerisi U biçiminde oyularak girişin iki yanında ve karşısında sekiler oluşturulmuştur. Kaya mezarının çevresindeki incelemelerde Roma dönemine tarihlendirilen seramik örneklerine rastlanmıştır. Aynı zamanda Kaya mezarı yapım tekniği açısından da Roma Dönemi özelliği göstermektedir.


 
Eskiciler ve Dikiciler Çarşısı:

İl merkezinde Üçtutlar Mahallesi'nde Ulu Cami karışısındadır. Taş döşeli sokak ve sokağın her iki yanına sıralı küçük dükkanlardan oluşmaktadır. Dünyanın en dar sokağı olarak bilinmektedir.

 


Gölpınar Su Bendi-Köşk Yeri

Alaca İlçesi, Alacahöyük ören yerinin yaklaşık 1.5 km. güney doğusunda, Alacahöyük’ten Karamahmut Köyü’ne giden yolun güneyindedir. Baraj alanının kuzey doğusunda su kaynağı bulunmaktadır. Güneyde 110 metre uzunluğundaki bent kısmı iki duvar arasına yaklaşık 6 metrelik bölümün toprakla doldurulmasıyla oluşturulmuştur. Burada ilk çalışma1935 yılında R.Oğuz ARIK tarafından yapmıştır. Hitit Dönemine tarihlenen bir su bendidir. Burada ayrıca daha geç dönemlere tarihlendirilen Köşk Yeri olarak bilinen bir yerleşme daha mevcuttur.


Kalınkaya Taş Ocağı

Alaca İlçesi, Alacahöyük Beldesi, Kalınkaya Köyü’nün hemen batısında Sekili Mevkii'nde yer almaktadır. Yer yer yüksek ve küçük boy kayalardan oluşan alan kuzeye doğru yükselerek bir meyil oluşturmaktadır. Söz konusu taş ocağı Hitit Döneminde mimarlık ve heykeltıraşlık eserlerinin yapımında kullanılmıştır. Bu alanda Hitit Döneminde kesilmiş ve taşınmak üzere hazırlanmış kaya blokları bulunmaktadır. Bu ocak daha sonraki dönemlerde ve Roma döneminde taş ocağı olarak kullanılmıştır.


Taş Mektep

Kargı İlçesi, Hacıhamza Beldesi, Kaleiçi Mahallesi'ndedir. Sinan Paşa Camisinin batı bitişiğinde yer almakta olup, H.916 (M. 1506/07) tarihli cami ile aynı yıllarda yaptırıldığı düşünülmektedir. Kare planlı merkezi tek kubbeli olup duvarları horasan harçlı taş örgülüdür. Kubbesi tuğla örgülü ve üst yüzeyi beton sıvalıdır. Yıllarca okul olarak kullanılan yapı tek pencerelidir.