ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Sohbetleri 2015-2016 Programı

 Kültür, insanlığın ortak mirası ve millet olmanın vazgeçilmez unsurudur. Teknolojik gelişmeler, bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken bir taraftan da bizi biz yapan değerlerimizin yok olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle sözlü kültür ögelerimizin derlenip yazıya  geçirilmesive gelecek kuşaklara aktarılması arz etmektedir.

Çorum ilimiz de kültürel açıdan oldukça zengin değerlere sahip olan illerimizden birisidir. Çorum’un bu zengin kültüreldeğerlerinikayıtaltınaalıpgelecek nesillereaktarmakamacıylaİl   Kültür   ve Turizm Müdürlüğü’nce 2014-2015 döneminde başlatılan “Kültür Sohbetleri” programı başlatılmıştı.

2015-2016 döneminde de on bir kültür sanat insanını dinleyip kayıt altına almayı, gelecek dönemlerde değişik kültür insanlarını sizlerle buluşturmayı planlıyor, halkımızı programlarımıza bekliyoruz.

2015-2016 YILI KÜLTÜR SOHBETLERİ PROGRAMI

KONU

:

Çorum’da Türk Sanat Müziği

 

KONUŞMACI

:

HALİL ÖZÇELEBİ Müzik Hocası

YER

:

H. Paşa YazmaEserKütüphanesi

TARİH

:

25 Aralık2015

 

1945’TE Çorum’da doğdu. İlk ve ortaöğreniminiÇorum’datamamladı. İlk bestesini ilkokul ikinci sınıfta yaptı. 1958’deenstrümançalmayabaşladı.Bütün enstrümanları başarıyla çalmayı öğrendi. 1960 yılında kursiyer olarakbaşladığı Halk Eğitim Merkezine kısa sürede kurs öğretmeni oldu. Bu görevini 1976 yılına kadar yürüttü. 1968 yılında başladığı memurluktan 1993’te emekli oldu. Bazı seminerlere öğretici olarak katıldı. 2005 yılında Çorum Belediyesi Türk Sanat Musikisi Korosunu kurdu ve 9 yıl Koro başkanlığı görevinde bulundu. Müzik çalışmalarını sürdüren ÖZÇELEBİ, Çorum’da ikamet etmektedir.

 

 

KONU

:

Çorum’daki Kore ve Kıbrıs Gazileri

 

KONUŞMACI

:

MUSTAFA BAKAN Öğretim Üyesi

YER

:

H. Paşa YazmaEserKütüphanesi

TARİH

:

08 Ocak2016

 

Çorum’da doğdu. İlk ve Orta Eğitimini Çorum’da; Üniversite Eğitimini Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde, Yüksek Lisansını Ankara Ünivesitesi’nde, doktorasını Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde tamamladı. 1980-1986 yılları arasında öğretmen olarak çalıştıktan sonra Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde Okutman olarak göreve başladı. Halen, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olarakçalışmaktadır.

 

KONU

:

Çorum’da Esnaflık Geleneği

 

KONUŞMACI

:

METİN BALCI Esnaf

YER

:

H. Paşa YazmaEserKütüphanesi

TARİH

:

22 Ocak2016

 

1944’te Çorumda doğdu. Askerlik görevini Edirne’de yaptı. 35 yaşına kadar baba mesleği bıçakçılıkla uğraşmıştır.Daha sonra gıda sektöründe çalışmaya başladı. Gıda toptancılığı yanında Balcı Meyve Özlerini üretmiş; uzun süre bu mesleği sürdürmüştür. Evli ve 5 çocuk babası olan BALCI, Çorum’da ikametetmektedir.

KONU

:

Kütüphane Hatıraları

 

KONUŞMACI

:

Şükrü GÜNALTAY - Emekli Kütüphane Memuru

YER

:

H. Paşa YazmaEserKütüphanesi

TARİH

:

05 Şubat2016

 

1937’de Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum merkezde tamamladı. 1952 yılında öğretmen vekili olarak memuriyet hayatına başladı. 1959 yılında Çorum İl Halk Kütüphanesi’nde hizmetliolarakgörevebaşlayanGÜNALTAY, 1964’te Çorum Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi’nememurolarakatandı.Yağlı boya resim yapmayı ve şiir yazmayı seven GÜNALTAY 2002 yılında emekli oldu. Evlive 3 çocuk babası olup, Çorum’da ikamet etmektedir.

 

KONU

:

İskilip’in Gelenek ve Görenekleri

 

KONUŞMACI

:

Nurettin TANAY -Emekli Öğretmen

YER

:

H. Paşa YazmaEserKütüphanesi

TARİH

:

19 Şubat 2016 - 19:30

 

1951’de İskilip’te doğdu. A.Ü.Dil – TarihveCoğrafyaFakültesi’nibitirdi.Birsüre Prof. Dr. Oğuz EROL’ un “Kıyı Morfolojisi” projesinde Çanakkale’de çalıştı.Dahasonra çok sevdiği öğretmenlik mesleğine geçti. Askerliğini İstanbul’da yaptı. İskilip Lisesi Coğrafya Öğretmeni iken 2003’te emekli oldu. İskilip’teki dershanelerde öğretmen ve müdür olarakçalıştı.

 “İskilip Tarihine Ait Derlemelerim” ve “ İlim ve Hilim Kenti İskilip “ adlı yayınlanmış 2 kitabı bulunmaktadır.

KONU

:

Örneklerle Çorum Çiftçiliği

 

KONUŞMACI

:

Mehmet SAYAN - Çorum Ziraat Odası Başkanı

YER

:

H. Paşa YazmaEserKütüphanesi

TARİH

:

04 Mart 2016 - 19:30

 

1958’de Çorum’da doğdu. Öğrenim hayatının ardından genç yaşta çiftçiliğe başladı. Çiftçiliğin tümalanlarında üretim yapan SAYAN, 2011 yılında Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. 2015 yılında tekrar seçilmiş olup halen bu görevi yürütmektedir. Evli 3 çocuk babası olan SAYAN, Çorum’da ikametetmektedir.

KONU

:

Kargı’nın Gelenek ve Görenekleri

 

KONUŞMACI

:

Ahmet DEVREZ - Öğretmen

YER

:

H. Paşa YazmaEserKütüphanesi

TARİH

:

25 Mart 2016 - 19:30

 

1956 yılında Çorum Kargı’da doğdu.İlkokuluKargı’daokudu. Ankara Atatürk İlköğretmen Okulu’ndan 1975’te mezun oldu. Tercan’da başlayan öğretmenlik hayatı Midyat, Kargı ve Osmancık’ta devam etti. KargıYunus Emreİlkokulu’ndamüdüryardımcısıolarak görevinisürdürmektedir.

 “Dünden Bugüne Kargı” kitabının yazımına katkıda bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıolanDEVREZ;yerelgazetevedergilerle internet sitelerinde yazılaryazmaktadır.

KONU

:

Çıraklıktan Ustalığa Anılar

 

KONUŞMACI

:

Kemal ÖZGÜL - Tornacı

YER

:

H. Paşa YazmaEserKütüphanesi

TARİH

:

01 Nisan 2016 - 19:30

 

1934’te Çorum’da doğdu. İlk ve Ortaokul tahsilini Çorum’da tamamladı. 1949 yılında Kırıkkale Mühimmat Fabrikası Yatılı Çıraklık Okulu’na başladı. Biryıl sonra Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında Torna-Tesviyeci olarak işe başladı. Burada beş yıl çalıştıktan sonra askere gitti. Askerlik Çotum’a geldi ve Çorum Çimento Fabrikasında işe başladı. 1965 yılında Almanya’ya gitti. 2 yıl sonra Çorum’a döndü ve kendine ait Torna-Tesviye Atölyesini açtı. Çalışma hayatını burada sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

 

KONU

:

Güvey Hamamı ve Yüzük Saklama Oyunu

 

KONUŞMACI

:

Bahri GÜVEN - Emekli Öğretmen

YER

:

H. Paşa YazmaEserKütüphanesi

TARİH

:

15 Nisan2016 - 19:30

 

1941’de Çorum’da doğdu. 1960 yılında Ankara Atatürk Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonraki yıllarda Eğitim Yüksek Okulunu bitirdi. Sevgiyi, özveriyi, hoşgörüyü, paylaşımı ön plandatuttuğueğitimciliğinden1988yılında emekli oldu. Anı-Öykü-Roman türünde eserler yazıyor. Halen 80’e yakın öykü, 2 roman dosyası yayına hazır beklemektedir. “Yazmak yazmaktır” diyen GÜVEN yazmayı sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olup Çorum’da ikametetmektedir.

Yayınlanmış Eserleri:

Zakkum Çiçeği, Sevgi Yumağı, Geri Dönüşü Olmayan Yol, Yaşayan Efsane Dr. Rıfat PATIR, Ağaoğlu ve Köyden İnsan Manzaraları, Bir Kıbrıs ki

KONU

:

Çorum’da Leblebicilik Mesleği

 

KONUŞMACI

:

Yaşar BODUR - Esnaf

YER

:

H. Paşa YazmaEserKütüphanesi

TARİH

:

06 Mayıs2016 - 19:30

 

1951’de Çorum’da doğdu. Leblebi mesleğinin tüm sırlarını babası Osman BODUR’ danöğrendi.HerLeblebiustasıgibi yaz aylarında tuğla fabrikalarında çalıştı. Yarım asrı aşkın bir süredir leblebicilik mesleğini severek icra eden , birçok yarışmada Çorum leblebi birinciliği ödülünükazanmıştır.Evlive3çocukbabası olan BODUR halen, Çorum’da ikamet etmektedir

KONU

:

Osmancık Yukarı Zeytin Köyü Gelenekleri

 

KONUŞMACI

:

Osman YÜZTGENÇ - İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü

YER

:

H. Paşa YazmaEserKütüphanesi

TARİH

:

29 Nisan 2016 - 19:30

 

1959’da Osmancık’ta doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara Atatürk Öğretmen Lisesi’nde, yüksek öğrenimini Samsun’da tamamladı. 17 yıl çeşitli yerlerde öğretmenlik yaptıktan sonra 1997’de Amasya’ya İl Kültür Müdürü olarak atandı. Alanya, Sarıkamış ve Darende’de kütüphane müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ndeçalışmaktadır.