ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Geleneksel MesleklerSeri üretimin olmadığı, el yapımıyla gerçekleştirilen “Geleneksel Meslekler”, halkbilimi çalışmalarında, kültür tarihinin anlaşılmasında önemli ipuçları taşımaktadır. Geleneksel meslekleri, sadece üretim ve tüketim bağlamında düşünmek, eksik ve yanıltıcı olur. Bu meslekler; imalatçısının aynı zamanda satıcısı ve pazarlamacısı olması, kimi zaman aynı tip yapımla birlikte özel sipariş veya şahsi ihtiyaçlara göre tasarlanabilen biçimi, belli meslek gruplarının belli sokak veya caddelerde yoğunlaşması ile oluşan bir “meslekî kültür muhiti”, mesleğin aktarılmasındaki usta-çırak sistemi gibi yönleriyle, canlılığını koruduğu dönemin kültür dokusunu anlatmaktadır.

Çorum tarihinde, özellikle demirci, doğramacı, marangoz ve kunduracı gibi dallar başta olmak üzere, güçlü bir meslek teşkilatı, diğer bir söyleyişle Lonca teşkilatı mevcuttu. Mesleğin kurallarını, oluşması muhtemel ihtilafların çözümünü, zanaat ahlakını ve sosyal ilişkiler boyutunu da düzen altında tutan bu teşkilat yapısı, 20. yüzyılın başına kadar etkisini sürdürmüştür. Çorum, gelenekten geleceğe aktarılan bu tür “el yapımı” ağırlıklı mesleklerin önemli bir kısmının kaybolduğu, ancak birkaçının varlığını koruduğu şehirlerimizdendir. M. Öcal Oğuz ve Ezgi Metin tarafından hazırlanan çalışmada, Çorum’daki geleneksel meslekler, yapıldığı ham maddeye göre 8 başlık altında toplanmıştır. Bu sıralamada yer alan mesleklerin birkaçını fotoğraflarıyla sıralayabiliriz:


1.Ham Madde Olarak Lif K
ullanılan Geleneksel Meslekler

Şapka Yapımı

Terzilik
Urgancılık
Yorgancılık

2.Ham Madde Olarak Ağaç Kullanılan Geleneksel Meslekler

Ahşap Oymacılığı
Ağaç Tornacılığı
Bağlama Yapımı
Beşik Yapımı
Dibek Yapımı
Elekçilik
Kaşık Yapımı
Ud Yapımı
Yayık Yapımı

3.Ham Madde Olarak Taş Kullanılan Geleneksel Meslekler 

Taş Oymacılığı

4.Ham Madde Olarak Toprak Kullanılan Geleneksel Meslekler

Çömlekçilik

5.Ham Madde Olarak Maden Kullanılan Geleneksel Meslekler

Bakırcılık
Bıçakçılık
Demircilik
Kalaycılık
Nalbantlık
Sobacılık

6.Ham Madde Olarak Deri Kullanılan Geleneksel Meslekler

Ayakkabı Yapımı
Çarık Yapımı
Kemer Yapımı
Semercilik
Saraçlık

7.Ham Maddesi İnce Dallar-Saplar ve Ağaç Şeritler olan Meslekler

Sepetçilik