ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Kültürel Etkinlik başvuruları Başladı.Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle, Bakanlığımızca belirlenen kültür politikaları çerçevesinde, kültürümüzün sahiplenilmesi; değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişime odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projelere (kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinlikler) mali destekte bulunulmaktadır.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan Dernek ve Vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir.


BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

YEREL YÖNETİMLER İÇİN: (Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve il özel idareleri)

1- Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı

2- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

3- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı, vs.)

4- Mülki İdare Amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi

5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde İl Müdürlüğüne yazılı önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

DERNEK VE VAKIFLAR İÇİN:

1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı

2- Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay İşlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir)

3- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

4- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı, vs.)

5- Mülki İdare Amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi

6- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

HİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMA SÜRECİ:

Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne vermek zorundadır.

ÖRNEK PROJE RAPORU

A. BAŞVURU SAHİBİYLE İLGİLİ BİLGİLER:

 1. Teşekkülün Adı:

 2. Kanuni Tebligat Adresi

 3. İletişim bilgileri (telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi)

 4. Banka Hesap Numarası: (Banka adı ve Şubesi-İban No) – (Vergi Dairesi ve Vergi no)

B.  PROJE BİLGİLERİ:

1.  Projenin Adı:

2.  Projenin Amacı:

3.  Etkinlik Tarihleri ve yeri:

4. Program:

5.  Projenin Tahmini Maliyet Dökümü:

6. Talep Edilen Yardım Miktarı:

7.  Projenin Kültürel, Sanatsal ve Turistik Gelişime ve Tanıtıma Katkısı:

8. Varsa Katılımcı Kişilerin Listesi (Sanatçı, Bilim Adamı v.b.):

9. Diğer hususlar (Yönetmeliğin, Değerlendirme Ölçütleri başlıklı 9. maddesinde sayılan diğer değerlendirme ölçütleri ile ilgili bilgilerdir.)

Dernek ise: 2 Nüsha Onaylı Tüzük, Karar Defterine alınan karar fotokopisi ve Karar Derfterinin tastikli ön sayfa fotokopisi

Belediye ise: Belediye Encümen Kararı ve Tertip Komitesi


Başvuru Adresi:

T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Gazi Cad. Valilik Ek Bina C Blok Kat:8  Çorum

Bilgi için: Zeki KAYA (Tekn.)
Tel: 0 364 213 47 04-213 77 17-213 85 02 Dahili:2324
Faks: 0 364 212 05 10 
E-posta: iktm19@kulturturizm.gov.tr 
Web sitesi: www.corumkulturturizm.gov.tr