ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sanatçı Tanıtma Kartı


Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları
Değerlendirme Kurulları ve Sanatçı Tanıtma Kartı

Somut olmayan kültürel miras alanlarında üretimlerin teşvik edilmesi ve geleneksel kültürün yaşatılması hedefiyle kültürel miras taşıyıcılarının tespit edilmesi, değerlendirilmesi, belirli ölçütlere sahip olanların Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt edilmesi amacıyla Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında ve 15.03.2020 tarih ve E.231892 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge”uyarınca, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Tespit ve Değerlendirme Kurulları" oluşturulmakta ve bu kurullar; “âşık-ozan, halk şairliği ve zakirlik geleneği”, “mahalli sanatçılar” ve “çalgı yapımcılığı”, “geleneksel el sanatları” ve “Türk süsleme sanatları” ile “geleneksel tiyatro sanatları” alanlarında değerlendirme ve tespit yapmaktadır.     

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları değerlendirme kurullarında değerlendirmeye tabi tutulacak sanat dalları listesi.

Söz konusu alanlarda sanat/zanaat icra eden ve kurullarca uygun görülen sanatçılar Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak kayıt altına alınmakta ve Genel Müdürlüğümüz tarafından kendilerine “sanatçı tanıtma kartı” verilmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza kayıtlı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olmak isteyen sanatkârlar aşağıda yer alan linklerden, değerlendirme alanlarına göre başvuru formlarına ve değerlendirme şartlarına ulaşabilmektedirler.

                                      Sanatçı Tanıtma Kartı.jpg


Geleneksel El ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları (tıklayınız)
Mahalli Sanatçılar ve Çalgı Yapımcılığı Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları (tıklayınız)
Geleneksel Tiyatro Sanatı ve Sanatçıları Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları (tıklayınız)
Âşık-Ozan, Halk/Kalem Şairi, Zakir Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları (tıklayınız)