ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES)


Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES)

26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında yayıncılara "ilk eser" desteği verilmektedir. 

İlk eser niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayınevlerine, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre maddi destek sağlanmaktadır.


Proje kapsamında, yayın desteği için yayınevleri yılda iki kez (şubat ve ağustos aylarında) başvuruda bulunabilmektedir. Yayıncı, başvuru yapılacak ay içinde en fazla 3 eser için müracaat edebilmektedir. Destek verilen yayınevi, sağlanan desteğin yüzde 35’ini yazara ödemekle yükümlüdür.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

      • Başvuru formunun indirilerek doldurulup, imzalanıp/kaşelendikten sonra eklerle birlikte elden ya da posta yoluyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
      • Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir sözleşmenin örneği.
      • Yazar özgeçmişi.
    • Eserin gerçek boyutundaki ciltlenmiş örnek baskısı (Lütfen eser örneğini A4 veya başka boyutlarda çıktı hâlinde göndermeyiniz).
      • Ayrıca eserin baskıya hazır çıktısının PDF olarak edebiyatdestek@ktb.gov.tr  e-posta adresine gönderilmesi.


Yönetmelik ve Başvuru Formu

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170826-2.htm

Başvuru formu.docx


Ayrıntılı Bilgi için:

https://kygm.ktb.gov.tr/TR-138650/edebiyat-destek.html