ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

9. ULUSLARARASI UŞAK KISA FİLM FESTİVALİ VE KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLADI.


Farklı kurumların değerlendirmeleriyle Türkiye'nin en ideal sinema etkinlikleri arasında yer alan, gösterime giren filmlerin tamamına telif öderken Cannes, Berlin, Venedik, Toronto resmi seçkilerinin Oscar Ödüllü filmlerle yarıştığı üst düzey bir programa ev sahipliği yaparak ülkemizin en seçkin festivallerinden biri halini alan Uluslararası Uşak Kısa Festivali, dokuzuncu kez başvurularınızı bekliyor! Bu yıl Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılı onuruna film festivaline "Uşak Kısa Film Yarışması" adıyla bir yarışma eklenmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün organizasyon desteğiyle yapılacak olan bu yarışmanın amacı doğrudan Uşak'la ilgili yapıtlara açık yarışmalar düzenleyerek Uşak kentinin sahip olduğu zenginliklerinin sinema sektörü tarafınca farkına varılması ve gerek kısa metraj gerek uzun metrajda Uşak'ın tercih edilebilir bir doğal stüdyo işlevi görmesini sağlamaktır. Bu özel yarışmada Uşak ile ilgili bir içeriğe sahip olan ya da çekimleri Uşak'ta gerçekleşmiş, kurmaca ve belgesel filmler yarışacaktır. En az 10 filmin ön elemeyi geçip izleyici ile buluşacağı yarışmada finalistler birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanı sıra mansiyon ve jüri özel ödülü kazanmak için yarışacaklardır. 

Son başvuru tarihi: 1 Eylül 2022
"Uşak Kısa Film Yarışması" için son başvuru tarihi: 25 Kasım 2022
Festival tarihi: 20-28 Aralık 2022
Online başvuru için tıklayınız

IX. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali Şartnameleri

Ulusal Kısa Film Yarışması

1. AMAÇ
100. yılını geride bırakan sinemamıza yaratıcı, yenilikçi adları kazandırmak, bir bütün olarak Türkiye’de kısa film alanının güçlenmesine ve sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.

2. KAPSAM
2.1. Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde lisans ve ön lisans eğitimi gören öğrenciler hariç olmak kaydıyla yüksek lisans ve doktora öğrenimi görenlerle birlikte, yaş, meslek vb. ayrımlar gözetmeksizin herkes Uşak Kısa Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması’na başvurabilir.
2.2. Seçici Kurul ve Festival Komitesi ile bağlantılı olan veya filmin yapım sürecinde kurullarda ve komitede yer alan üyelerle birlikte çalışmış kişiler film festivaline katılamazlar. Böyle bir durumun tespiti halinde başvurusu yapılan film yarışmadan çıkartılır.
2.3. Yarışmaya filmin yönetmeni başvurmalıdır. Birden fazla yönetmeni olan filmlerde herhangi bir yönetmenin başvurusu filmin diğer yönetmenlerini de kapsayacaktır.

3. BAŞVURU
3.1.Yarışmaya katılan filmler dijital ortam üzerinden festivale ulaştırılacaktır.
3.2. Yarışmacılar en geç 01.09.2022 tarihine kadar https://filmfreeway.com/UsakWingedSeahorse adresi üzerinden festivalin ilgili yarışmasına başvuruda bulunmalıdırlar. FilmFreeway üzerinden festival başvurusu gerçekleştiren katılımcı, aşağıda yer alan dört madde başta olmak üzere şartnamenin tamamını onaylamış ve kabul etmiş sayılacaktır;
– Başvurumda yer alan bilgilerin doğruluğunu onaylar, meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan sorumlu olduğumu kabul ederim.
– Filmde kullanılan senaryo, görüntü, görsel ve müziğin özgün olduğunu ya da kullanım için izin alınmış olduğunu kabul eder, çıkabilecek telif hakkı ve benzeri sorunların tüm sorumluluğunu üstlenirim.
– Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali ile ilgili yapılan ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda ve çalışmalarda, tarafımın haberdar edilmesi şartıyla, filmimin gösterilmesine izin veriyorum.
– Başvuru şartlarını yerine getirdiğimi onaylar, başvuru formundaki bilgileri ve şartnamedeki maddeleri filmin yönetmeni ve/veya sahibi olarak kabul ederim.
3.3. Başvuru sahibinin, birden fazla yarışmaya başvurması halinde, söz konusu yarışmaların da koşullarını sağlamakta ise, hangi yarışmada yer alacağına Festival Komitesi karar verecektir. Birden fazla yarışmaya başvuran ancak tek bir yarışmanın koşullarını karşılayan başvuru durumunda film yalnızca o yarışmada yer alabilecektir.
3.4. Ön elemeyi geçen filmler için gerekli olan belgeler, 10.09.2022 tarihinde katılımcılardan talep edilecektir.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Son başvuru tarihi 01.09.2022’dir.
4.2. Yarışmaya yapım yılı 2021 ve 2022 olan filmler katılabilir.
4.3. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmektedir. Bu nedenle başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi gerekmektedir.
4.4. Daha önce ulusal veya uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da ödül almış olmak, Uşak Kısa Film Festivali’ne katılımına engel teşkil etmemektedir. Ancak festivale önceki yıllarda başvurmuş filmlerin ikinci bir başvurusu kabul edilmemektedir.
4.5. Yarışma; tür veya kategori sınırlaması olmadan gerçekleşmektedir.
4.6. Yarışmaya kurmaca, canlandırma, deneysel ve video türlerinde 35 dakikadan kısa; belgesel kategorisinde ise 45 dakikadan kısa filmler ile başvurulabilir.
4.7. Yarışmaya katılan filmler Türkçe dışında herhangi bir dilde çekilmiş ise, filme Türkçe altyazı ekleme zorunluluğu vardır.
4.8. Festival yönetimi filmde belirlenen herhangi bir bölümü tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
4.9. Yarışmaya katılmış olan yönetmenler, ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın başvuru tarihinden sonra filmlerini festivalden çekemezler.
4.10. Ön Seçici Kurul üyeleri festival kapsamında gösterilmek üzere, ulusal kategoride toplam 30 filmi seçer. Seçilen filmler arasında, Ara Seçici Kurul kararıyla, belirlenecek finalistler ödüllere aday olup yarışma hakkı kazanır. Ara Seçici Kurul, ulusal yarışma ödüllerinin her bir kategorisi için en az üç en fazla beş finalist belirleyecektir.
4.11. Ara Seçici Kurul tarafından belirlenen finalist filmler arasından Ana Seçici Kurul üyeleri, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Ses, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Film Müziği, En İyi Görsel Efekt ve En İyi Makyaj ödüllerinin kazananlarını belirleyeceklerdir. Yarışmaya katılma hakkı kazanıp ödüller için yarışacak filmlerin yapım ekibinden tercihen filmin yönetmeni ya da yönetmen tarafından belirlenen temsilci festivale davet edilecektir.
4.12. Yarışmaya davet edilen yönetmenin veya temsilcinin ulaşım ve konaklama masrafları festival destekleyicileri tarafından karşılanacaktır.
4.13. Yarışmaya ve gösterime seçilen tüm filmler seçici kurul üyelerinin ve Festival Yönetiminin belirlediği salonlarda ve Festival Yönetiminin belirlemiş olduğu programa göre izleyicilere sunulacaktır.
4.14. Gösterime giren filmlerinin tamamının eser sahiplerine, festivaldeki gösterimleri için sembolik bir telif ödenecektir.

5. ÖZEL KOŞULLAR
5.1. Uşak Kısa Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması bölümünün 4.11’de belirtilen tüm ödülleri, en az 150 film başvurusu olması koşuluyla takdim edilecektir. Başvuru sayısının 150’den az olması durumunda Festival Yönetimi, Ön Seçici Kurul üyeleri ile ortaklaşa alacakları kararla ödül sayısını azaltma veya yarışmalı bölüm açmama hakkına sahiptir.
5.2. Yarışmaya katılan filmler, festival sonrasında Festival Yönetimi tarafından ücretsiz olarak, filmin yönetmenin bilgisi dâhilinde gösterilebilir ve bu gösterimler için yarışmaya katılan filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.
5.3. Kısa Film Yarışmasına katılmış olan filmlerde görev alan; yapımcı, oyuncu, yönetmen ve filme katkısı olan diğer sanatçılar da şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Olumlu ve/veya olumsuz olarak meydana gelebilecek durumlardan sanatçıları, haberdar etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
5.4. Meydana gelebilecek olası sorunlardan Festival Yönetimi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. ÖDÜLLER ve ÖDEMELER
Ödüllerin içeriği, iletimi ve festival gösterimleri için verilecek telif ile ilgili bilgiler yakın bir tarihte ilan edilecektir.

7. JÜRİ ÜYELERİ HAKKINDA
7.1. Yarışmanın ön, ara ve ana seçici kurul üyeleri en az beşer kişiden oluşmak şartıyla daha fazla sayıda olabilir.
7.2. Seçici kurul üyelerinin adları ve unvanları Festival Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulur.
7.3. Yarışmada filmi bulunan ve/veya yarışmaya katılan yarışmacılar ile arasında birinci derece akraba bağı bulunan kişiler seçici kurul üyesi olamaz.
7.4. Festival yönetimi seçici kurul üyelerini, akademisyenlerden, sanatçılardan, sinema sektöründen, diğer sanat dallarından, film festivallerinin yöneticilerinden seçebilir.
7.5. Ana seçici kurulun başkanı festival yönetimi tarafından belirlenir. Ancak seçici kurul üyeleri gerekli gördüğü takdirde seçici kurul başkanını kendi içinde seçebilir veya seçici kurul başkan unvanına gereksinim duymayabilir.
7.6. Seçici kurul üyeleri tüm filmleri izlemekle ve kurul toplantısına bulunmakla yükümlüdür. Festival günlerinde, festival yönetiminin belirleyeceği tarih ve mekânda gerçekleşecek Ana Seçici Kurul toplantısına katılmayan üyenin oyu geçersiz sayılacaktır.
7.7. Seçici kurul üyeleri oylamalarını demokratik bir biçimde verir ve kurul başkanı da dâhil olmak üzere her üye bir oy hakkına sahiptir.
7.8. Seçici kurul üyeleri filmi sanatsal ve yaratıcılık kategorilerinde değerlendirebilir. Filmin prodüksiyonu ana belirleyen olarak ele alınamaz.
7.9. Ödüllerin gerekçeli kararları seçici kurul üyeleri tarafından ödül töreni esnasında açıklanacaktır. Ana Seçici Kurul her ödül için gerekçeli karar yazmak ve bunu ödül töreninde okumak zorundadır.
7.10. Seçici kurul üyeleri film hakkında değerlendirmelerini toplantılarda ve ödüller verilirken açıklayabilir. Bu durumlar dışında hiçbir şahıs veya kurumla paylaşamaz.
7.11. Ön, ara ve ana seçici kurulun yargısı kesindir.

8. GENEL KOŞULLAR
8.1. Yönetmelik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilir ve ödüller verilmiş ise iadeleri istenir. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatılır.
8.2. Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi Festival Yönetimine aittir.
8.3. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik hakkı Festival Yönetimine aittir.
8.4. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen yarışmacılar, ön elemeyi geçse dahi festival tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
8.5. Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

***
Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

1. AMAÇ
100. yılını geride bırakan sinemamıza yaratıcı, yenilikçi adları kazandırmak, bir bütün olarak Türkiye’de kısa film alanının güçlenmesine ve sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.

2. KAPSAM
2.1. Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Lisans ve Ön Lisans eğitimi gören tüm öğrencilerin, bölüm ve fakülte farkı gözetmeksizin katılabileceği bir kısa film yarışmasıdır. Yüksek lisans ve doktora öğrenci festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması bölümüne başvurmalıdır. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması yalnızca lisans ve ön lisans öğrencilerine açıktır.
2.2. Seçici Kurul ve Festival Komitesi ile bağlantılı olan veya filmin yapım sürecinde kurullarda ve komitede yer alan üyelerle birlikte çalışmış kişiler film festivaline katılamazlar. Böyle bir durumun tespiti halinde başvurusu yapılan film yarışmadan çıkartılır.
2.3. Yarışmaya filmin yönetmeni başvurmalıdır. Birden fazla yönetmeni olan filmlerde herhangi bir yönetmenin başvurusu filmin diğer yönetmenlerini de kapsayacaktır.

3. BAŞVURU
3.1. Yarışmaya katılan filmler dijital ortam üzerinden festivale ulaştırılacaktır.
3.2. Yarışmacılar en geç 01.09.2022 tarihine kadar https://filmfreeway.com/UsakWingedSeahorse adresi üzerinden festivalin ilgili kategorideki yarışmasına, öğrenci belgelerini de içerecek şekilde, başvuruda bulunmalıdırlar. FilmFreeway üzerinden festival başvurusu gerçekleştiren katılımcı, aşağıda yer alan dört madde başta olmak üzere şartnamenin tamamını onaylamış ve kabul etmiş sayılacaktır;
– Başvurumda yer alan bilgilerin doğruluğunu onaylar, meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan sorumlu olduğumu kabul ederim.
– Filmde kullanılan senaryo, görüntü, görsel ve müziğin özgün olduğunu ya da kullanım için izin alınmış olduğunu kabul eder, çıkabilecek telif hakkı ve benzeri sorunların tüm sorumluluğunu üstlenirim.
– Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali ile ilgili yapılan ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda ve çalışmalarda, tarafımın haberdar edilmesi şartıyla, filmimin gösterilmesine izin veriyorum.
– Başvuru şartlarını yerine getirdiğimi onaylar, başvuru formundaki bilgileri ve şartnamedeki maddeleri filmin yönetmeni ve/veya sahibi olarak kabul ederim.
3.3. Başvuru sahibinin, birden fazla yarışmaya başvurması halinde, söz konusu yarışmaların da koşullarını sağlamakta ise, hangi yarışmada yer alacağına Festival Komitesi karar verecektir. Birden fazla yarışmaya başvuran ancak tek bir yarışmanın koşullarını karşılayan başvuru durumunda film yalnızca o yarışmada yer alabilecektir.
3.4. Ön elemeyi geçen filmler için gerekli olan belgeler, 10.09.2022 tarihinde katılımcılardan talep edilecektir.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Son başvuru tarihi 01.09.2022’dir.
4.2. Yarışmaya yapım yılı 2021 ve 2022 olan filmler katılabilir.
4.3. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmektedir. Bu nedenle başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi gerekmektedir.
4.4. Daha önce Ulusal yarışmalara katılmış olmak ya da ödül almış olmak, Uşak Kısa Film Festivali’ne katılımına engel teşkil etmemektedir. Ancak festivale önceki yıllarda başvurmuş filmlerin ikinci bir başvurusu kabul edilmemektedir.
4.5. Yarışma; Kurmaca, Belgesel, Canlandırma ve Deneysel/Video olmak üzere 4 kategoriden oluşmaktadır.
4.6. Yarışmaya Kurmaca, Canlandırma ve Deneysel/Video kategorilerde 25 dakikadan kısa; Belgesel kategorisinde ise 35 dakikadan kısa filmler ile başvurulabilir.
4.7. Yarışmaya katılan filmler Türkçe dışında herhangi bir dilde çekilmiş ise, filme Türkçe altyazı ekleme zorunluluğu vardır.
4.8. Festival yönetimi filmde belirlenen herhangi bir bölümü tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
4.9. Yarışmaya katılmış olan yönetmenler, ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın başvuru tarihinden sonra filmlerini festivalden çekemezler. Festival Komitesi, Ön Seçici Kurulun tercihi doğrultusunda, belirli bir kategoride yarışmaya başvurmuş bir filmi gerekli görüldüğü takdirde bir diğer kategoride değerlendirme hakkına sahiptir.
4.10. Ön Seçici Kurul üyeleri, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması özelinde, festival kapsamında gösterilmek üzere dört kategori toplamında en az yirmi film seçer. Seçilen filmler arasında, Ara Seçici Kurul kararıyla, her kategoride 3 eser ödüllere aday olup yarışma hakkı kazanır.
4.11. Finalist olarak belirlenen üç film arasından Ana Seçici Kurul her bir kategoride birinci olan filmi belirleyecektir.
4.12. Yarışmaya katılan filmlerin yapım ekibinden tercihen filmin yönetmeni ya da yönetmen tarafından belirlenen temsilci festivale davet edilecektir.
4.13. Yarışmaya davet edilen yönetmenin ulaşım ve konaklama masrafları festival destekleyicileri tarafından karşılanacaktır.
4.14. Yarışmaya ve gösterime seçilen tüm filmler seçici kurul üyelerinin ve Festival Yönetiminin belirlediği salonlarda ve Festival Yönetiminin belirlemiş olduğu programa göre izleyicilere sunulacaktır.
4.15. Eser sahiplerine filmlerinin festival gösterimleri için sembolik bir telif ödenecektir.

5. ÖZEL KOŞULLAR
5.1. Kısa Film Festivaline 4.5. maddede belirlenen kategorilerde; her kategori için en az yirmi film başvurusu olmadığı takdirde o kategorinin yarışmalı bölümü açılmayacaktır.
5.2. Yarışmaya katılan filmler, festival sonrasında Festival Yönetimi tarafından ücretsiz olarak, filmin yönetmenin bilgisi dâhilinde gösterilebilir ve bu gösterimler için yarışmaya katılan filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.
5.3. Kısa Film Yarışmasına katılmış olan filmlerde görev alan; yapımcı, oyuncu, yönetmen ve filme katkısı olan diğer sanatçılar da şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Olumlu ve/veya olumsuz olarak meydana gelebilecek durumlardan sanatçıları, haberdar etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
5.4. Meydana gelebilecek olası sorunlardan Festival Yönetimi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. ÖDÜLLER ve ÖDEMELER
Ödüllerin içeriği, iletimi ve festival gösterimleri için verilecek telif ile ilgili bilgiler yakın bir tarihte ilan edilecektir.

7. JÜRİ ÜYELERİ HAKKINDA
7.1. Yarışmanın ön, ara ve ana seçici kurul üyeleri en az beşer kişiden oluşmak şartıyla daha fazla sayıda olabilir.
7.2. Seçici kurul üyelerinin adları ve unvanları Festival Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulur.
7.3. Yarışmada filmi bulunan ve/veya yarışmaya katılan yarışmacılar ile arasında birinci derece akraba bağı bulunan kişiler seçici kurul üyesi olamaz.
7.4. Festival yönetimi seçici kurul üyelerini, akademisyenlerden, sanatçılardan, sinema sektöründen, diğer sanat dallarından, film festivallerinin yöneticilerinden seçebilir.
7.5. Ana seçici kurulun başkanı festival yönetimi tarafından belirlenir. Ancak seçici kurul üyeleri gerekli gördüğü takdirde seçici kurul başkanını kendi içinde seçebilir veya seçici kurul başkan unvanına gereksinim duymayabilir.
7.6. Seçici kurul üyeleri tüm filmleri izlemekle ve kurul toplantısına bulunmakla yükümlüdür. Festival günlerinde, festival yönetiminin belirleyeceği tarih ve mekânda gerçekleşecek Ana Seçici Kurul toplantısına katılmayan üyenin oyu geçersiz sayılacaktır.
7.7. Seçici kurul üyeleri oylamalarını demokratik bir biçimde verir ve kurul başkanı da dâhil olmak üzere her üye bir oy hakkına sahiptir.
7.8. Seçici kurul üyeleri filmi sanatsal ve yaratıcılık kategorilerinde değerlendirebilir. Filmin prodüksiyonu ana belirleyen olarak ele alınamaz.
7.9. Ödüllerin gerekçeli kararları seçici kurul üyeleri tarafından ödül töreni esnasında açıklanacaktır. Ana Seçici Kurul her ödül için gerekçeli karar yazmak ve bunu ödül töreninde okumak zorundadır.
7.10. Seçici kurul üyeleri film hakkında değerlendirmelerini toplantılarda ve ödüller verilirken açıklayabilir. Bu durumlar dışında hiçbir şahıs veya kurumla paylaşamaz.
7.11. Ön, ara ve ana seçici kurulun yargısı kesindir.

8. GENEL KOŞULLAR
8.1. Yönetmelik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilir ve ödüller verilmiş ise iadeleri istenir. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatılır.
8.2. Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi Festival Yönetimine aittir.
8.3. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik hakkı Festival Yönetimine aittir.
8.4. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen yarışmacılar, ön elemeyi geçse dahi festival tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
8.5. Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

***
Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Uşak 100.Yıl Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Derneği Uşak Kısa Film Yarışması Yönetmeliği 2022

1. AMAÇ
1.1. Milli Mücadelenin 100. yılında Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle Uşak’ın güncel ve tarihsel değerlerini, kültürünü sinematografik anlatıyla buluşturmak.
1.2. Uşak’ın tanıtımına katkıda bulunmak ve görsel hafızada yer edinmesini sağlamak.
1.3. Öğrenci, profesyonel ya da amatör fark etmeksizin tüm sinemaseverlerin Uşak’ta geçen ve çekilen veya Uşak ile ilgili bir anlatıya sahip filmler tasarlamalarının önünü açmak.
1.4. Uşak halkını ve başta Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi olmak üzere Uşak’ta okuyan öğrencileri kısa filme yönelterek sanatsal duyarlılığı üretici yönde teşvik etmek.

2. KAPSAM
Uşak Kısa Film Yarışması, 20 - 28 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 9. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya Türkiye’de ikamet eden herkesin katılabileceği bir kısa metraj film yarışmasıdır.

3. BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI
3.1. Yarışmaya 2021 ve 2022 yıllarında çekilmiş, daha önce Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin yarışmalarına başvurmamış yapıtlar başvurabilir.
3.2. Yarışmaya katılacak filmlerin Uşak’ta çekilmiş olması veya konusu itibarıyla Uşak’la ilgili olması gerekmektedir.
3.3. Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan, belgesel, canlandırma, deneysel, kurmaca türlerinde kısa filmler katılabilir.
3.4. Yarışmaya katılan filmler dijital ortam üzerinden festivale ulaştırılacaktır.
3.5. Yarışmacılar en geç 25.11.2022 tarihine kadar https://filmfreeway.com/UsakWingedSeahorse adresi üzerinden festivalin ilgili yarışmasına başvuruda bulunmalıdırlar. FilmFreeway üzerinden festival başvurusu gerçekleştiren katılımcı, aşağıda yer alan dört madde başta olmak üzere şartnamenin tamamını onaylamış ve kabul etmiş sayılacaktır;
– Başvurumda yer alan bilgilerin doğruluğunu onaylar, meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan sorumlu olduğumu kabul ederim.
– Filmde kullanılan senaryo, görüntü, görsel ve müziğin özgün olduğunu ya da kullanım için izin alınmış olduğunu kabul eder, çıkabilecek telif hakkı ve benzeri sorunların tüm sorumluluğunu üstlenirim.
– Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali ile ilgili yapılan ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda ve çalışmalarda, tarafımın haberdar edilmesi şartıyla, filmimin gösterilmesine izin veriyorum.

– Başvuru şartlarını yerine getirdiğimi onaylar, başvuru formundaki bilgileri ve şartnamedeki maddeleri filmin yönetmeni ve/veya sahibi olarak kabul ederim.
3.6. Her yönetmen en fazla 2 film ile yarışmaya başvurabilir. Başvuru sahibinin, festivalde birden fazla yarışmaya başvurması halinde, söz konusu yarışmaların da koşullarını sağlamakta ise, hangi yarışmada yer alacağına Festival Komitesi karar verecektir. Birden fazla yarışmaya başvuran ancak tek bir yarışmanın koşullarını karşılayan başvuru durumunda film yalnızca o yarışmada yer alabilecektir.
3.7. Ön elemeyi geçen filmler için gerekli olan belgeler, 28.11.2022 tarihinde katılımcılardan talep edilecektir.
3.8. Yarışmaya katılacak filmlerde, İngilizce alt yazı bulunmalıdır.Türkçe dışında herhangi bir dilde çekilmiş filmlerde ise Türkçe altyazı ekleme zorunluluğu vardır.
3.9. Yarışmaya katılmış olan yönetmenler, ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın başvuru tarihinden sonra filmlerini festivalden çekemezler.

4. ÖZEL KOŞULLAR VE DEĞERLENDİRME
4.1. Başvurular arasında, festivalin resmi seçkisinde yer alarak izleyiciyle buluşacak 10 finalisti Uşak Kısa Film Festival yönetimi belirleyecektir.
4.2. Finalist olarak festivalde yer alacak yönetmenin veya filmin temsilcisinin ulaşım ve konaklama masrafları festival destekleyicileri tarafından karşılanacaktır.
4.3. Gösterime seçilen tüm filmler seçici kurul üyelerinin ve Festival Yönetiminin belirlediği salonlarda ve Festival Yönetiminin belirlemiş olduğu programa göre izleyicilere sunulacaktır.
4.4. Gösterime giren filmlerinin tamamının eser sahiplerine festivaldeki gösterimleri için sembolik bir telif ödenecektir.
4.5. Uşak Kısa Film Yarışması’nın jürisi, finale kalan 10 yapıt arasından Birincilik, İkincilik, Üçüncülük, Mansiyon ve Jüri Özel Ödülü’nün kazananlarını belirleyecektir.
4.6. Yarışmaya başvuruda bulunan film sayısının 30’dan az olması durumunda festival yönetimi ödül derecelendirmesinin bir veya birden fazlasını kaldırarak güncellemeye gidebilir, yarışmayı yalnızca gösterim seçkisine dönüştürebilir.
4.7. Yarışmaya katılan filmler, festival sonrasında Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi tarafından ücretsiz olarak filmin yönetmenin bilgisi dâhilinde gösterilebilir, ve bu gösterimler için yarışmaya katılan filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.
4.8. Kısa Film Yarışmasına katılmış olan filmlerde görev alan; yapımcı, oyuncu, yönetmen ve filme katkısı olan diğer sanatçılar da şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Olumlu ve/veya olumsuz olarak meydana gelebilecek durumlardan sanatçıları haberdar etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
4.9. Meydana gelebilecek olası yasal sorunlardan Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5. ÖDÜLLER VE ÖDEMELER
5.1. Uşak Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren yapıtlara Uşak Kısa Film Festivali yönetimince Kanatlı Denizatı Ödül heykelcikleri taktim edilecektir.
5.2. Uşak Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren yapıtlara Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve festival destekçileri tarafından para ödülü taktim edilecektir.
5.3. Ödüllerin iletimi ve festival gösterimleri için verilecek telif ile ilgili ayrıntılı bilgiler yakın bir tarihte ilan edilecektir.

6. JÜRİ SÜRECİ VE ÜYELERİ HAKKINDA
6.1. Uşak Kısa Film Yarışması’nın ön eleme süreci Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali yönetimi ve Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.
6.2. Uşak Kısa Film Yarışması’nın ana jürisi, Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin ana jürisinden ayrı olarak, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ve Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali yönetimi tarafından – en az 5 kişiden oluşmak kaydıyla – belirlenecek ve yakın bir tarihte kamuoyuyla paylaşılacaktır.
6.3. Yarışmada filmi bulunan ve/veya yarışmaya katılan yarışmacılar ile arasında birinci derece akraba bağı bulunan kişiler seçici kurul üyesi olamaz.
6.4. Festival yönetimi seçici kurul üyelerini, akademisyenlerden, kültür yöneticilerinden, sanatçılardan, sinema sektöründen, diğer sanat dallarından, film festivallerinin yöneticilerinden seçebilir.
6.5. Ana seçici kurulun başkanı festival yönetimi tarafından belirlenir. Ancak seçici kurul üyeleri gerekli gördüğü takdirde seçici kurul başkanını kendi içinde seçebilir veya seçici kurul başkan unvanına gereksinim duymayabilir.
6.6. Seçici kurul üyeleri tüm filmleri izlemekle ve kurul toplantısına bulunmakla yükümlüdür. Festival günlerinde, festival yönetiminin belirleyeceği tarih ve mekânda gerçekleşecek Ana Seçici Kurul toplantısına katılmayan üyenin oyu geçersiz sayılacaktır.
6.7. Seçici kurul üyeleri oylamalarını demokratik bir biçimde verir ve kurul başkanı da dâhil olmak üzere her üye bir oy hakkına sahiptir.
6.8. Seçici kurul üyeleri filmi sanatsal ve yaratıcılık kategorilerinde değerlendirebilir. Filmin prodüksiyon yetkinliği ana belirleyen olarak ele alınamaz.
6.9. Ödüllerin gerekçeli kararları seçici kurul üyeleri tarafından ödül töreni esnasında açıklanacaktır. Ana Seçici Kurul her ödül için gerekçeli karar yazmak ve bunu ödül töreninde okumak zorundadır. Seçici kurulun yargısı kesindir.
6.10. Seçici kurul üyeleri film hakkında değerlendirmelerini toplantılarda ve ödüller verilirken açıklayabilir. Bu durumlar dışında hiçbir şahıs veya kurumla paylaşamaz.

7. GENEL KOŞULLAR
7.1. Yönetmelik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilir ve ödüller verilmiş ise iadeleri istenir. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatılır.
7.2. Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi Festival Yönetimi ile Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne aittir.
7.3. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik hakkı Festival Yönetimine ve Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne aittir.
7.4. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen yarışmacılar, ön elemeyi geçse dahi festival tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
7.5. Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.