ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği

Konaklama tesislerinin modernizasyonu ve dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile rekabet güçlerinin artırılması amacıyla; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı “Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı”nı uygulayacaktır.

Programın öncelikleri:

(1) Konaklama tesislerinin teknolojik kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması

(2) Konaklama tesislerinin hizmetlerinin çeşitlendirilmesi

Önceliklerle birlikte program rehberinde belirtilen hususları içeren projelere değerlendirmede avantaj sağlanacaktır:

Program Rehberinde belirtilen Proje Uygulama Yeri Önceliklendirme Tablosundaki öncelikli ilçelere;
Başvuru Yerli Malı belgesine sahip mal alımını taahhüt eden ve bu kalemi bütçe revizyonu aşamasında uygun bulunan başarılı projelere;
 nihai değerlendirme puanının üzerine ilave puan verilecektir.

Program Turizm işletme belgeli veya belediye işletme belgeli konaklama tesislerinin (KOBİ olmak şartıyla) başvurusuna açıktır. Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 12.000.000 TL’dir.

Proje başına kullanılabilecek kredinin tutarı (proje bütçesi)

Asgari tutar: 500.000 TL

Azami tutar: 2.000.000 TL

Finansman desteği kapsamında turizm işletmelerinin yukarıda zikredilen önceliklere ilişkin yatırımlarının ilk 3 ayı geri ödemesiz olmak üzere 3 ayda bir geri ödemeli 24 ay mutlak vadeli ödeme programı ile kredi kar payının %100’ü desteklenecektir. Proje faaliyetlerinin tamamının sözleşme tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

 

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 28/12/2022

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 13/02/2023 Günü Saat 23:59

Taahhütname son teslim tarihi: 20/02/2023 Günü Saat 17:00