ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Osmanlılar Dönemine Kadar Çorum

İlhanlı Devleti'ne 1308’de bağlanan Çorum’da, Moğollar'ın Anadolu yöneticisi olan Timurtaş'ın Mısır’a kaçması üzerine Eretna Bey egemenlik sağlamıştır. Eretna Bey’in ölümünden sonra yedi yaşındaki oğlu Mehmet beyliğe getirilirken Kadı Burhanettin buna vasi olmuştur. Kadı Burhanettin hükümdarlığını ilan ederek Şahgeldi Paşa'yı yenmiş, Çorum’u almış daha sonra Osmancık’ı da ele geçirmiştir. Kadı Burhanettin Osmanlılara karşı Karamanoğulları ve Kastamonu Emirleriyle üçlü anlaşma yapmıştır.

Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurmak isteğiyle hareket eden Yıldırım Beyazıt, önce Kastamonu Emiri Süleyman'ı yenerek Kadı Burhanettin’den Osmancık’ın teslimini istedi. Bugünkü Kırkdilim yöresinde yapılan savaşı Kadı Burhanettin kazandı (1392). Bir süre sonra Yıldırım Beyazıt kendisine taraftar beylerin yardımlarıyla Çorum, İskilip ve Osmancık’ı ele geçirdi. Kadı Burhanettin Sivas’a çekilmek zorunda kaldı.