ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sungurlu

Sungurlu

İlçenin Tarihi

 Sungurlu ilçemizin bulunduğu bölgede ilk yerleşim izleri M.Ö 5000’li yıllara, Kalkolitik döneme kadar gitmekte, daha sonraki çağlarda ise Hititler, Frigler, Galatlar ve Roma İmparatorluğunun izlerine rastlanmaktadır.

Anadolu kapılarının Türklere 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile açılmasından sonra Sungurlu ve yöresi Danişment Ahmet Gazi tarafından Bizanslılardan alınarak Türklerin idaresine ve egemenliğine geçmiştir. Sungurlu’nun, adını Sunguroğlu Mehmet Bey’den aldığı rivayet edilir.

Önceleri Yozgat sancağına bağlı olan Sungurlu’da 1866 yılında Belediye kurulmuştur. Sungurlu Ankara Vilayetine bağlı bir sancak iken, Alaca, İskilip, Mecitözü ve Osmancık ile birlikte 1924 yılında il olan Çorum’a bağlanmıştır.  İlçe merkezinde 16 mahallesi ve ilçeye bağlı 109 köyü ile Çorum’un en büyük ilçesidir.

Coğrafi Yapısı

 İlçenin yüzölçümü 2.557 km², rakımı 780 metre, Çorum’a uzaklığı 72 kilometredir. İlçe de karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

Kültür ve Turizm

Sungurlu ilçemizin bulunduğu bölgede ilk yerleşim izleri M.Ö 5000’li yıllara, Kalkolitik döneme kadar gitmekte, daha sonraki çağlarda ise Hititler, Frigler, Galatlar ve Roma İmparatorluğunun izlerine rastlanmaktadır.

Sungurlu İlçesi'nin kuzeybatısında, Yörüklü belde merkezinin 2 km. doğusunda yer alan Boyalı Höyük’te yapılan kazılarda burası ile birlikte Hüseyindede Höyüğü ve Fatmaören Höyüğü'nün MÖ III. binyılda Hatti Kültürü'nün çekirdek bölgesi olan birer Hitit yerleşimi olduğu görülmüştür.

Öte yandan Yörüklü beldesinin 2,5 km. güneyinde yer alan Hüseyindede Tepesi olarak da bilinen bölgede yapılan kazılarda Eski bir Hitit kült merkezi ortaya çıkmıştır. Burada bulunan ve Hüseyindede olarak adlandırılan vazo, Çankırı İnandık Höyük kazılarında ele geçen vazo ile birlikte, şu an için dünyadaki bu tür sağlam iki vazo örneğinden sadece birisidir.

Çorum Müzesi'nde sergilenen, yaklaşık 3600 yıla dayanan geçmişi olan Hüseyindede Vazo’sunda kabartma halinde bir Hitit dini ayininde (muhtemelen bahar ayininde), kullanılan çalgılar ve müzik eşliğinde yapılan dans betimlenmektedir.

İlçe kırsalındaki bu örenyerleri dışında Sungurlu ilçe merkezinde de turizm açısından değerlendirilebilecek farklı yapılar mevcuttur. 1891 yılında kare planlı olarak farklı bir mimariyle 19 metre yüksekliğinde inşa edilen Sungurlu Saat Kulesi ile birlikte Sungurlu Ulu Camii’de  ilçedeki görülmesi gereken yerler arasında sayılabilir. Mehmet Sungur Bey tarafından 1762 yılında yaptırılan Sungurlu Ulu Camii son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yıllarında onarılmıştır.

Osmanlı Dönemine tarihlenen ve Dip Çayı üzerinde yer alan Paşa Köprüsü, Sunguroğlu Mehmet Bey tarafından tek kubbeli ve kemerli olarak 1756(H.1170) yılında yaptırılmış olan ve Osmanlı mimari özelliğini taşıyan Hamam, yine Osmanlı Dönemine tarihlenen Yörüklü Ulu Cami ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce restoreleri yapılan Kavşut Camii ve Demirşeyh Türbesi’de ilçede gezilecek yerler arasındadır.

Tarım

İlçenin geniş topraklara sahip olması tarımsal üretim kapasitesin yüksek olmasını ve bölgeye özgü kavun, lahana, kabak, soğan gibi ürün çeşitlerinin önemli miktarda üretilmesini sağlamaktadır. İlçenin önemli bir karayolu ulaşım ağı üzerinde olması da transit geçen yolcuların mola verdiği tesislerin yapılmasına ve hizmet sektörünün gelişmesine imkan vermiştir. 

 

  • Sungurlu
  • Sungurlu
  • Sungurlu
  • Sungurlu
  • Sungurlu
  • Sungurlu
  • Sungurlu
  • Sungurlu