ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Şehrin Yetiştirdiği Ünlü Şahsiyetler


Akşemseddin (1390–1459): Asıl adı Mehmet Şemsettin’dir.1390 yılında doğmuştur.Osmanlı İmparatorluğunun büyük bir din bilgini ve aynı zamanda hekimdir.Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi olup,Bayramilik tarikatının halifelerindendir.İzmit ve Göynük’te müderrislik yapmıştır.Fatih Sultan Mehmet’in arzusu üzerine arkadaşı Akbıyık Abdullah ile İstanbul’un fethinde bulunmuş ve Türk ordusunun manevi gücünü artırmada büyük rol oynamıştır. Eyyüb Sultan’ın mezarını bulması ile büyük ün kazanmıştır. Göynük’te vefat etmiştir.


Aşıkpaşa  (1270–1333): Tasavvuf terbiyesi ile yetişmiş olup,Türk tasavvuf ve halk şairidir.Eserlerini Türkçe yazmış olup on iki bin beyitlik Garipname isimli eseri meşhurdur. Şiirlerinde genellikle Yunus Emre ve Mevlana’nın etkisinde kalmıştır. Türbesi Kırşehir'dedir.

Âşık Paşazade (1392–1484): Elvan Çelebi Köyünde 1392 yılında doğmuştur. Asıl adı Derviş Ahmet’tir.Âşık Paşa'nın torunudur.Sultan Çelebi Mehmet zamanında yaşamış olup, devrin savaşlarına katılmıştır.1484 yılında yazmaya başladığı (Tevarih-i Al-i Osman) Osmanlı tarihinin canlı kaynağıdır. “Aşık Paşazade Tarihi” adıyla meşhur olmuştur.

Ahmet Feyzi (1839–1909): İstanbul Beyazıt Medresesi’ni bitirdi. Yargıçlık, Müftülük yapmış ve Çorum’da 6112 kitaptan oluşan bir kütüphane kurmuştur. Ehadis-i Mevzuat,Redd-i Batıl,Risalei Müntehebat,Tahrir-i Mantık, Şerh-i Kafiye,Kanunu Arazi,din,edebiyat,mantık,hukuk alanındaki eserlerinden bazılarıdır.Hasan paşa Kütüphanesi’nde el yazması kitaplar bölümünde Ahmet Fevzi’nin yazdığı ve intihsah ettiği kitapların sayısı 287’dir.

Ahmet Hamoğlu (1946): 1946'da Çorum'da doğdu. Orta öğrenimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladıktan sonra iş hayatına tuğlacılık sektöründe başladı ve Volkan 1, 2 ve 3 Tuğla ve Kiremit Fabrikalarını kurdu.1989'da Silivri Klassis Oteli'ni Türk ve dünya turizmine açtı.1994'de Dünya golf şampiyonalarına ev sahipliği yapan Klassis Golf and Country Club'ı kurdu.1996'da İstanbul'un en büyük alışveriş merkezi olan Maxi Shopping City'i ve bir yıl sonra Tekirdağ şubesini hizmete açtı.Hamoğlu, halen Hamoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak turizm ve sanayi sektöründe hizmet vermekte olup bir dönem de BJK Yönetim Kurulunda görev almıştır.Evli ve bir çocuk babasıdır.

Aşık Gülabi (1950): Türk, halk ozanı. 1 Ocak1950 yılında Çorum'unSungurlu ilçesinin Çayan köyünde doğdu. Gerçek adı Gültekin olmakla birlikte 1960'lı yıllarda aldığı Gülabi mahlası nedeniyle Âşık Gülabi olarak bilinir.Âşık Gülabi, 15 yaşından sonra saz çalmaya başlamıştır.Saz bilgi ve öğrenimi çocukluk yıllarında Anadolu köylerinde yaygın olarak yerel ozanların köy köy gezip köy odalarında dinletiler verdiği döneme denk gelir.Gülabi'de Çayan köyüne gelip köy odalarında saz çalan âşıklara ilgi duymuş ve saza başlamıştır.Âşık Gülabi, halen İstanbul’da yerleşik ve tekstil ticareti ile uğraşmaktadır.

Abdülkadir (Kara Müftü) : Çorum’da Emir Ahmet denilen ailedendir.Öğrenimini İstanbul’da tamamlayarak, Çorum’a dönmüş 40 yıl müftülük yapmıştır.Esmerliğinden dolayı Kara Müftü diye anılmıştır.Şahsi kitaplığı, Çorum Hasan Paşa Kütüphanesindedir.

Aycan Önel (1933): 1933'te Çorum'da doğan Aycan Önel, atletizme 1946 yılında başladı. 1948 yılında yarıştığı 80 metre engellide Türkiye rekoru kırdı.100 metre, 200 metre, uzun atlama, gülle atma, disk atma ve pentatlonda Türkiye rekorları kıran Önel, uzun yıllar milli formayı taşıdı ve Bayan Milli Takımımızın kaptanlığını üstlendi.

Abdulhaluk Mehmet Çay : Akademişyen.23 Aralık 1945 yılında Çorum’da doğdu. Türk akademisyen ve siyasetçidir. Türkçü kimliği ve çalışmalarıyla tanınmıştır. Akademisyenliği, siyasetçiliği, sivil toplum çalışmaları, yaşamı boyunca bu çizgide devam etmiştir. İlk ve orta öğrenimini İskilip’te, lise eğitimini Amasya’da tamamladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Tarih öğretmeni olarak başlayan akademik hayatı boyunca çeşitli lise, enstitü ve üniversitelerde öğretmen ve/veya yönetici olarak görev yapmıştır. Kendi ifadesiyle, 1963 yılından bu yana, milliyetçi Hareket Partisinin her kademesinde görev almıştır. Partinin temel ideolojisinin teorisyenlerinden biri olarak kabul edilir. 18 Nisan 1999 milletvekili genel seçimlerinde Çorum Milletvekili olarak TBMM’ye girdi ve Bülent Ecevit’in kurduğu 57. Hükümet’te Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları ile Koordinasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Olarak Görev Yaptı.

Abdulkadir Ozulu:Eğitimci Yazar, Abdulkadir Ozulu, 1941 Çorum doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini çorumda yaptı. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Nevşehir Öğretmen Okulu, Çorum İmam Hatip Lisesi ve Çorum Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Çorum Anadolu Lisesi ile çorum Anadolu öğretmen lisesinin kurucu müdürlüğünü yaptı.1933 yılında kendi isteği ile emekli olan Ozulu’nun, Çorum yerel basında araştırma yazıları ve denemeleri yayılandı. Evli ve iki çocuk babası olan Abdulkadir Ozulu, araştırma ve edebiyat çalışmalarını sürdürüyor.

Prof.Dr. Ahmet Lütfi Kazancı: Akademisyen, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1964 yılında mezun oldu. Çorum ve Isparta’daki İmam-Hatip Liselerinde öğretmenlik yaptı. Daha sonra 1977’de Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’nde Arap Dili ve Belagatı Asistanı oldu. 1980’de bu üniversitenin öğretim görevlisi kadrosuna geçti.’Hitabet-İ Nebeviye Teziyle Doktor(1983), Abdulmelik b. Mervan ve Ziyad b. Ebih’ teziyle doçent oldu. Daha sonra profesörlüğe yükseldi 16.07.2003 tarihinde Uğurludağ üniversitesi ilahiyat fakültesinden emekliye ayrıldı. İslam tarihi ve peygamberler tarihi üzerine çok sayıda kitabı, araştırma, derleme, tercüme ve makaleleri vardır. Ayrıca İslam ahlakına vurgu yaptığı romanlarıyla da tanınmıştır.

Prof.Dr. Ahmet Samsunlu: Akademişyen 1937 yılında Çorum’da doğdu. 1963 yılında Hannover Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği dalında Y.Müh (Dipl.İng) – MS derecesi aldı. Aynı üniversitede 1968 yılında doktora çalışmalarını tamamlayarak 1964 yılında üç dönem ekonomi tahsili gördü. TUBİTAK çevre grubu ve su kirlenmesi Türk Milli Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği(15 Ekim 1981 –istifa 19 Temmuz 1982)ile İmar ve İskân Bakanlığı yapmıştır. Su temini ve kanalizasyon, atık suların arıtımı, deniz kirliliği kontrolü, deniz deşarjları, şehircilik, çevre etki değerlendirmesi ve atıklar konularında 8 kitap, 8 ders notu ve 200’ü aşkın bilimsel araştırması yayınlanmıştır. Uygulamaya dönük pek çok projede de yürütücü veya danışman olarak görev almış ve uygulama çalışması yapmıştır. Çeşitli meslek kuruluşlarının üyesi olup halen İ.T.Ü Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Arif Ersoy: Akademisyen, İdareci. 1948 yılında Çorum’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nden 1973 yılında mezun olan Ersoy, aynı zamanda Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü de bitirmiştir. İngiltere Leeds Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Kalkınma dalında mastır derecesini 1976’da yapmıştır. Ege Üniversitesi, ,İktisat Fakültesi, doktora derecesini 1979 yılında tamamlamış ve ardından 1982’de Yardımcı Doçent, 1986’ da İktisat Doçenti ve 1992 yılında da İktisat Profesörü olmuştur. 1990 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Başkenti Pekindeki Renmin Üniversitesi’nde dokuz ay misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 27 Mart 1994 ve 17 Nisan 1999 yılları arasında ilk dönem Çorum Belediye Başkanlığı yapmış ve sonrasında ikinci kez 18 Nisan 1999 ve 8 Ağustos 2002 yılları arasında da ikinci dönem Çorum Belediye Başkanlığı görevini yapmıştır. Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclis Üyeliği yapmıştır. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Başkanlığı ve Ankara’da bulunan ESAM, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi Genel Sekreterliği görevlerini yapmaktadır. İngilizce, Arapça ve Almanca bilmektedir.

Baltacı Mehmet Paşa (1660–1712): Adını 1711 yılında Prut savaşı ile duyurmuştur. Genç yaşta askeriyeye girmiş ve sarayda görev almayı başarmıştır.  lll.Ahmet zamanında önce vezirliğe, ardından baş vezirliğe getirildi. 1712 yılında Limni adasında sürgünde iken ölmüştür.

Bedri Karafakioğlu (1915 – 1978): Bilim adamı. İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi'ni bitirdikten sonra Fransa'da telekomünikasyon eğitimi gördü. 1939 yılında doçent, 1948 yılında profesör oldu. Aynı yıl Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. 1965 – 1969 yılları arasında İTÜ Rektörlüğü ve Elektrik Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. İstanbul TV'sinin çekirdeği sayılan İTÜ televizyonunu kurdu. Silahlı bir saldırı sonucu katledildi.

Celâl Ada (1963): Çorum'da doğan Ada, tekvandoda 20'den fazla madalya kazandı. 1982'de Avrupa, 1984'te Uluslararası Belçika Turnuvası ve Uluslararası Antalya Turnuvası'nda üçüncülük elde eden Ada,1985'te Belçika Turnuvası birincisi, 1986'da Yugoslavya ve Kıbrıs Turnuvası ikincisi oldu. 

Dedemoğlu (XVll. yy.): Çorum Sungurlu Araf köyünde doğdu. Halk şairidir. Eserleri Dürr-i Meknun, Yüzname’dir.

Ebuss’ud Efendi (1490–1574): Şeyh Muhiddin Yavsi’nin oğludur. İlköğrenimini Şeh Muhiddin Yavsi’den almış, daha sonra Büyük Türk Bilgini İbni Kemal’den öğrenim görmüştür.1519’da İnegöl medresesi hocalığına atandı.  1527 yılında İstanbul Kadılığından sonra Osmanlı İmparatorluğuna 14. Şeyhülislam oldu. Kanuninin devlet düzenini sağlayan meşhur kanunlarının hazırlanmasında büyük rolü oldu. 29 sene Şeyhülislamlık yaptıktan sonra öldü.

Elvan Çelebi (?-?): Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Elvan Çelebi Köyü’ne adını vermiş olan bir Türk büyüğüdür. Babası ünlü Aşıkpaşa’dır.“Menakıb-ül Kudsiyye” adlı manzum eseri, kendisinin ve dedelerinin tasavvufi çalışmalarını ve görüşlerini yansıtan tek kitaptır. Samimi,ihlaslı bir derviş olarak çevresine ışık saçmıştır. Elvan Çelebi 1352 yılında bir cami,kendisi için yanına bir türbe,bir tekke ve hamam yaptırmıştır.

Ethem Erkoç: Eğitimci, Yazar.


Fazıl Hayati Çorbacıoğlu (1925–1990): Oyun yazarı. Ankara Radyosu'nda oynanan Pirinç Mangal oyunuyla ünlendi. Daha sonra Hamide Kaçırıldı, Kabzımal Cemile, Erkek Satı, Koca Sinan, Satılık şapka gibi birçok oyunu İstanbul tiyatrolarında sahnelendi. Radyo Oyunu Yazma Tekniği adlı bir eseri de vardır.

Gürkan Çoşkun (1941): Sanat dünyasında “Komet” adıyla bilinen ressam Gürkan Coşkun, 1960–1967 yılları arasında İDGSA Resim Bölümünde öğrenim gördü.1971 yılında Paris’e yerleşen sanatçı, o tarihten beri çalışmalarını Paris’te ve İstanbul’da sürdürmektedir. İlk kişisel sergisini 1974 yılında Fransa’da Rouen kentinde açmış olan Gürkan Coşkun, 1981 yılından beri Fransa, İsviçre, Avusturya ve A.B.D.  gibi ülkelerde de önemli grup sergilerine ve “Yeni Gerçekçiler” “Salon de Mai”, “Montrouge” gibi geleneksel ünlü sergilere katılmaktadır.   Yapıtları yurt içinde ve yurt dışında (İstanbul,Ankara,Paris,Viyana,Lozan,Kopenhag) özel ve resmi koleksiyonlarda yer almıştır. Komet’in resimlerinde, fantezi ile gerçek, düş ile yaşanmışlık iç içedir.

Âşık Hüseyin Çırakman (1930): Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Körkü köyünde doğdu. İlkokulu dışardan bitirdi. Köyde çiftçilik yaptı, saz çalmayı öğrendi inşaatlarda çalıştı. Ankara'ya yerleşti. Radyoevinde hademelik yaptı, dayanamadı ayrıldı.1964'te Hacı Bektaşi Veli anma gecesinde bulundu. "Hoş geldiniz Erenler“i okudu, beğenildi. 1975'te Hak ozanları Kültür Derneği kurucuları arasında yer aldı. Alevi bir aileden gelen Hüseyin Çırakman önceleri halk edebiyatı geleneğini sürdürürken sonraları şiirinin biçim ve içeriğini yeniledi. Bireysel ve toplumsal sorunları, olayları halkçı, gerçekçi bir tutumla dile getirdi. Atatürkçülüğü, uygarlaşmayı, barışı, ulus ve yurt sevgisini savundu. Yozluğa, yobazlığa karşı çıktı. Şiirlerini kitaplaştırdı. Yayınlanmış eserleri şunlardır; Aşık Hüseyin Çırakman Hayatı ve Deyişleri (1956),Hak Yardımcı Her Kuluna,Sen Devam Et Okuluna (1963), Hoş Geldiniz Erenler (1969),Sesimiz (1973).Ayrıca "Halkın Sesi Halk Ozanları" (İnceleme-antoloji, 1975) isimli derlemesi vardır.

Hasan Paşa (Yedi-Sekiz Hasan Paşa) (1831–1902): 1831 yılında Çorum Gülabibey Mahallesi’nde doğmuştur. Abdülhamit zamanında Beşiktaş muhafızlığı yapmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında Alay Bey’i oldu ve Hasan Bey adını aldı. Bir süre sonra paşalığa yükseldi. Osmanlı-Rus savaşında Kafkas cephesinde büyük yararlılıklar gösterdi. Çorum’u süsleyen saat kulesi ile depremde zarar gören Hıdırlık Camii’nin yerine yenisini yaptırmıştır. Çorum’a kendi adıyla anılan bir kütüphane kurmuştur. Sağmaca suyunun Çorum’a getirmesi projesi onun döneminde gündeme gelmiştir.

Hasan Tuluk (1943)  İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehir olan Çorum'da  yaptıktan sonra Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Metal İşleri Bölümünden mezun olmuştur. Yurdun değişik yerlerinde öğretmenlik yapmış, 1979 yılından itibaren ise Çorum Endüstri Meslek Lisesinde görev yapmış  bir yandan da sanat çalışmalarını sürdürmüştür. 
Demir, bakır ve pirinç metallerle; rölyef, yüzey süsleme, dövme yöntemiyle formlandırma, ferforje (sıcak şekillendirme) ve maket çalışmaları yapan Metal Sanatçısı TULUK, yurt içinde ve yurt dışında birçok karma ve kişisel sergilere katılmış, çeşitli ulusal ve uluslar arası çalışmalara davet edilmiş, bu etkinliklerde önemli başarılar ve düzenlenen yarışmalardan dereceler almıştır.
Metal Sanatçı halen yurt içi ve yurt dışı sergileriyle sanat yaşamını Çorum’da sürdürmektedir. 

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (1904–1992): Günümüz yazarlarından. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Trabzon Lisesi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimim Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.23 Nisan 1920'de açılan ilk Meclis'te sekreter olarak görev yaptı. Fransa'ya giderek doktora çalışması yaptı. İÜ Hukuk Fakültesi'nde 1975 yılma kadar derslere girdi. Ordinaryüs profesör oldu.Cumhuriyet gazetesinde haftalık sürekli yazıları çıktı. Atatürk’ün Söylev'ini günümüz diliyle yeniden hazırladı. "Hocaların Hocası" unvanı verildi. 1992 yılında öldü.

Prof.Dr. Hayrettin Karaman (1934): : Akademisyen.1959 yılında Konya İmam Hatip Lisesinden, 1963 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde asistan olarak çalışmaya başladı. “Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İçtihad” konulu tezi vermesiyle birlikte önce doçentliğe, sonra da profesörlüğe yükseltildi. 2001 yılı başı itibariyle emekliye ayrılan Hayrettin Karaman, bilimsel eser çalışmaları yanında halen günlük Yeni Şafak Gazetesinde köşe yazıları yazıyor. 2001-2004 yılları arasında Avrupa Uluslararası İslam Üniversitesinde(Hollanda) misafir öğretim üyeliği yaptı. Arapça, farsça ve Fransızca bilen Hayreddin Karaman’ın periyodik yazıları, Gerçek Hayat Dergisi Ve Eğitim – Bilim Dergisinde de yayınlanmaktadır. Kitap ve makalelerin yer aldığı bir internet sitesi de mevcuttur.

İsmail Beşikçi (1939): Araştırmacı yazar. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi'nde toplumbilim asisitanlığa başladı. Doğu Anadolu'nun etnik ve ekonomik yapısı üzerine çalıştı. Siyasi görüşleri yüzünden görevine son verilen Beşikçi, ilk kez 12 Mart döneminde tutuklandı.1974 yılında serbest bırakıldı. Yayınları nedeniyle uzun yıllar cezaevinde kaldı. Başlıca eserleri: Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar, Doğu Anadolu'nun Yapısal Düzeni, Kürt Aydını Üzerine Düşünceler, Devlet Demokrasisi ve Kürt Sorunu

İsmet Eker (1877–1962): Siyasetçi. Gençliğinde İttehat ve Terraki Cemiyeti'ne giren Eker, 1. Dünya Savaşı yıllarında Çorum milletvekilliği yaptı. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihli celsede TBMM’ne başkanlık ederek tarihi kanunun çıkmasını sağlamıştır. İsmet Eker,1914 yılından 1950 yılına kadar aralıksız 36 sene Çorum’u milletvekili olarak temsil etmiştir.1962 yılında vefat edince kendi köyü olan Bayat’a defnedilmiştir.

İskilipli Atıf Hoca(1876–1926)Atif Hoca, Iskilip'in Tophane köyünde dogdu. İlk tahsilini köyde yaptı.1893'te Istanbul'a gelip medrese tahsili yaptı.1902'de icazet alarak Darü'l-fünunun ilahiyat Fafültesine girdi.1903 te fakülteyi bitirip Fatih Camii'nde Ders-i Amm olarak kürsüye çıktı.
31 Mart vakasindan sonra Sinop'a sürüldü. Oradan Sungurlu'ya gönderildi ve daha sonra yanlışlık olduğu söylenerek serbest bırakıldı. Yunanlılar İzmir'e çıktıgında ilk tepkiyi, kurdugu 'Teal-i İslam Cemiyeti' vasitasi ile yaptı. Kısa zamanda toparlanan Anadolu, isgalcileri; halkça "Gâvur-İslam Disi" olan insanları çıkarmayı basardı. Annesi Mekke-i Mükerremeden göç etmiş Ben-i Hattap aşiretinden, Arap dedenin torunlarından Nazlı hanımdır. Altı aylıkken öksüz kalan Mehmed Atıf, dedesi Hasan Kethüda efendinin himayesinde yetişmiştir. 4 Şubat 1926 yılında da idam edilmiştir.

Koyunbaba: Asıl adı Seyit Ali’ dir. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in 7.oğlu Ali Rıza’nın 12.oğlu olduğu rivayet edilmektedir. Horasan’da doğmuştur. Adı efsaneleşmiş bir evliyadır. Hayatı menkıbelere konu olmuştur. Evliya Çelebiye göre Hacı Bektaşi Veli’nin Halifesidir. Mezarı Osmancık ilçesinde adıyla anılan türbededir.

Kul Mustafa: 17.yy'da Çorum yöresinde doğup yaşamış bir halk şairidir. Değişik konularda şiirler yazdı. Bunlar cönklerde dağınık halde bulunmaktadır. Genç Osman adıyla anılan padişah II. Osman’ın öldürülmesi üzerine yazdığı destanlar dikkat çekicidir. Bu destanlar Çorum müsellimi Kurdoğlu Süleyman’ın önderliğinde Çorumluların Kapusuz ve başıbozuk tayfasıyla Düvenci ovasında yaptığı cengi dile getirir.

Koca Mehmet Paşa (? —1439): İdareci. Sultan ll. Murat zamanında 12 yıla yakın Baş Vezirlik yapmıştır. Koca Mehmet Paşa Osmancıklıdır. Babası Hızır Danişmend’dir. Doğum yılı kesin olarak bilinmemektedir. Birçok memuriyetten sonra 1415 yılında Anadolu Beylerbeyi olmuştur. ll. Murat’ın Padişah olması üzerine o da Bursa’ya giderek Baş Vezir olmuştur. Kendisinin ve ailesinin çoğunun mezarı, Osmancıkta yaptırdığı caminin bahçesindedir.

Kara Halil Efendi (1804–1880): Mecitözü’nde doğmuştur. Öğrenimini Amasya, Konya ve İstanbul’da yaparak müderris, fetva emini, Vakıflar Müfettişi olarak görev yapmıştır. 877’de Osmanlı Meclisinde senatör, daha sonra şeyhülislam olmuştur. 1880 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Mehmet Yaldız (1951): 27 Temmuz 1951'de Çorum'da doğdu. İlk ve orta eğitimini burada tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi,Sanat Tarihi bölümünden lisans ve yüksek lisans eğitimi yaparak mezun oldu.27 Nisan 1979 Tarihinde,Kültür Bakanlığı,Konya Müzeler Müdürlüğü'nde Karatay Müzesi seksiyon şefi olarak göreve başladı. İznik müzesinde asistan olarak çalıştı. Roma tiyatrosu kazısında iki dönem görev yaptı.Türkiye'de çeşitli müzelerde görev aldı. 1998'de Perge, 2000 yılında Fethiye Gemiler (Saint Nicholas) Adası ve 2001 yılında da Alanya Kalesi kazısında görev aldı. Öğretim dönemi de dâhil olmak üzere, mesleği ile ilgili bilimsel çalışmalar ve araştırmalar Yapmıştır. Yapıt,Dönemeç,Oluşum,Ankara Sanat,Yeni Halkçı,Yeni Binyıl,Kültür Bakanlığı Kültür Dergisi, Ana Britannica, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllığı gibi çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları, makaleleri ve şiirleri yayınlanmıştır.

Mustafa A.Amikoğlu- (1944)İdareci.   Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı (1980-1986), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı (1986-1991), XLX. Dönem Çorum Milletvekili ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (1995) yaptı.                                                           

Mahmut Atalay - (1934–2004): Çorum - Cemilbey'de dünyaya geldi.

1952 yılında güreşe başladı. Antrenörleri Adil Candemir, Celal Atik, Nasuh Akar, Halit Balamir.

1959 yılı Beyrut LÜBNAN da Serbest stil 73 Kg da Akdeniz Oyunları 1.

1963 yılı İstanbul TÜRKİYE de Serbest stil 70 Kg da Balkan 1.

1963 yılı Napoli İTALYA da Serbest stil 73 Kg da Akdeniz Oyunları 1.

1963 yılı Sofya BULGARİSTAN da Serbest stil 70 Kg da Dünya 4.

1964 yılı Tokyo Olimpiyatlarında Serbest stil 70 Kg da 4.

1967 yılı Yanbolu da Serbest stil 78 Kg da Balkan 1.

1965 yılı Manchester İNGİLTERE de Serbest stil 70 Kg da Dünya 2.

1968 yılı Karlsruhe FEDERAL ALMANYA da Serbest stil 78 Kg da Avrupa 2.

1966 yılı Toledo A.B.D. de Serbest stil 78 Kg da Dünya 1.

1969 yılı İstanbul TÜRKİYE de Serbest stil 78 Kg da Avrupa 2.

1967 yılıYeni Delhi HİNDİSTAN da Serbest stil 78 Kg da Dünya 4.

1970 yılı Mexico city Olimpiyatlarında Serbest stil 78 Kg da 1.

150'nin üzerinde maç yaptı 18 kez Türkiye Şampiyonu oldu. Milli takımda antrenörlük yaptı. Kendine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri Göğüs Çaprazı, Koltukaltı, Dönerek ayaklara dalmak. Evli ve üç çocuk babası olan Atalay ticaretle uğraşmaktaydı. 5 Aralık 2004 tarihinde vefat etti.

Dr. Mustafa Cantekin (1878–1955): Doktor ve siyaset adamı Mustafa Cantekin 1878'de Çorum'da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi'nde okurken siyasetle ilgilendiği için kalebent olarak üç yıllığına Şam'a sürüldü.  Şam'da tanıştığı Mustafa Kemal ile birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. II. Meşrutiyet’ten sonra İstanbul'a dönerek tıp öğrenimini tamamladı. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kırşehir milletvekili olarak girdi. 1950'ye kadar da sürekli olarak Meclis'te kaldı. Milletvekilliğinin sürdüğü yıllarda bir ara da Afyon Askeri Hastanesi'nin başhekimliğini yaptı.

Nazmi Avluca (1975): Çorum ili Kargı ilçesinde dünyaya geldi.

1987 yılında Bolu güreş eğitim merkezinde güreşe başladı TEDAŞ spor kulübünde devam etti. Antrenörleri Rıza DOĞAN, Güner YILDIZ, Aydın DAL, Bilal TABUR, Mehmet ACAK.

1991 yılı Alma KANADA da Yıldızlar Greko-romen stil 51 Kg da Dünya 7.

1992 yılı İstanbul/TÜRKİYE de Yıldızlar Greko-Romen stil 60 Kg. da Dünya 1.

1994 yılı İstanbul/TÜRKİYE de Ümitler Greko-Romen stil 74 Kg. da Avrupa 1.

1994 yılı MACARİSTAN da Gençler Greko-Romen stil 74 Kg. da Dünya 2.

1995 yılı İRAN da Ümitler Greko-Romen stil 74 Kg. da Dünya 3.

1996 yılı Budapeşte/MACARİSTAN da Greko-Romen stil 74 Kg. da Avrupa 1.

1997 yılı Varşova/POLONYA da Greko-Romen stil 76 Kg. da Dünya 6.

1998 yılı Minsk/BEYAZ RUSYA da greko-Romen stil 76 Kg. da Avrupa 3.

1998 yılı Gavle/İSVEÇ de Greko-Romen stil 76 Kg. da Dünya 3.

1999 yılı Atina/YUNANİSTAN’ da Greko-Romen stil 76 Kg. da Dünya 1.

2001 yılı İstanbul/TÜRKİYE de Greko-Romen stil 76 Kg da Avrupa 3.

Kendisine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri; Bel Kündesi. Halen İstanbul Emlakbank spor kulübünde güreş yapmaktadır.

Nihat Nikerel:1950 doğumlu.1966 yılından itibaren sürekli ikametgâhı İstanbul olmasına rağmen öz ve öz Çorum’lu. 1972–76 yılları arasında Paris eksenli geniş ve uzun bir dünya seyahati gerçekleştirdi. 1985 yılında hikâye yazımıyla sinemaya intisap etti. Arzun Onan, Mehmet Aslantuğ çiftiyle birlikte oynadığı “Sıcak Saatler” dizisindeki “Cehennem Cevdet" ve Kurtlar Vadisi’ndeki “Seyfo Dayı" tiplemesiyle 7’den 77’ye herkesin gönlünde taht kurdu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları çıkıyor.4 adet kitabı var.

Nur’ul Hüda : Akşemseddin’in altıncı oğludur.Akşemseddin’in bir süre yaşadığı Evlik köyünde vefat etmiştir. Keramet ehli olarak bilinen Nur’ul Hüda adına yapılmış cami ve çeşme de aynı yerdedir.

Prof.Dr.Sadık Kakaç(1955):1932 yılında Çorum'da dünyaya gelen Sadık Kakaç, 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mühendislik, araştırma ve geliştirme alanında bir çok eseri bulunan Kakaç, 20 yıl boyunca (1960-1980) Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra, 1980’den sonra 28 yıl, Amerika Birleşik Devletleri’nde Miami Üniversitesi’nde çalışmıştır.  Bilim dünyasında akışkanlar mekaniğinde, araştırmacıların kullandığı önemli bir parametreyi formüle etmiş bir isim olarak tanınan Prof. Dr. Kakaç’ın formüle ettiği  bu parametreye Kakaç Sayısı denilmektedir.

Halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde akademisyenlik görevini sürdüren Prof. Dr. Sadık Kakaç, Mühendislik dalında yaptığı araştırmalar ve bilime yaptığı önemli katkılardan dolayı, INEER (International Network  Engeneerin ,Education and Research) organizasyonun en büyük ödülü olan “Leadership” liderlik ödülüne layık görülmüştür.


Salim Uslu (1955): Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. Lise’yi bitirdikten sonra özel sektör ve kamuya ait çeşitli işyerlerinde çalıştı. 1976 yılında Hak-İş'in kuruluşu ile birlikte sendikal faaliyete başladı. Değişik işkollarında çalıştı. 1980–1995 yılları arasında Hak-İş Konfederasyonu genel eğitim sekreterliği ve Öz Gıda İş Sendikası genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 3 Aralık 1995 tarihinden itibaren Hak İş Konfederasyonu genel başkanlığı ve Öz Gıda İş Sendikası genel başkanlığını birlikte yürüttü. Uluslararası Ekonomik İlişkiler Derneği (IIRA),AB-Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konsey Karma İstişare Komitesi, Türkiye -Avrasya Sendikaları Dayanışma Konseyi, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu İcra Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi bulunduğu kurumlardan bazılarıdır. "Bütün Yönleriyle 1 Mayıs" ve "Çağdaş Sendikal Anlayış" başlıklı yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

Sait Maden (1932): Ressam, yazar. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra grafikerlik yaptı. İstanbul, Varlık, Gösteri gibi dergilerde  şiirleri ve çevirileri yayınladı. Aragon'dan çevirdiği Elsa'ya Şiirler ile çeşitli kültürlere ait eski ve yeni şiirleri  Şiir Tapınağı adlı bir antolojide topladı.

Soner Yalçın (1966): Aslen Çorumlu olan Soner Yalçın,1987'de "2000'e Doğru" dergisinde gazeteciliğe başladı. Ardından, 1995 yılına kadar "Aydınlık" gazetesinde çalıştı. Daha sonra "Siyah Beyaz" gazetesi, Show TV, Star TV gibi kuruluşlarda görev aldı. Bir süre "Sabah" gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Yabancı gazetelerde makaleleri yayımlanan, çeşitli yerli ve yabancı belgesellere katkıda bulunan Yalçın, halen CNN Türk’te çalışmaktadır.

 
ESERLERİ: Efendi, Bay Pipo, Beco, Behçet Cantürk'ün Anıları, Binbaşı Ersever'in İtirafları, Reis, Teşkilat’ın İki Silahşörü,The Özal Bir Davanın Öyküsü, Hangi Erbakan,
Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı Efendi 2.

Şeyh Muhittin Yavsi (?-1516): Babası Osmanlı müderrislerinden matematikçi astronom olarak tanınan Ali Kuşçu’nun kardeşi Mustafa’dır. İskilip'te doğan Yavsi Amasya ve İstanbul’da öğrenimine devam etmiştir. Amasya valilisi Il. Beyazıt’a öğretmenlik yapmış, onun döneminde şeyh mevkiine yükselmiştir.1516 tarihinde İskilip’te vefat etmiş, Şeyh Yavsi Camii’nin bahçesine gömülmüştür. Ebüssuud Efendi’nin babası olan Şeyh Muhiddin Yavsi’nin birçok eseri vardır.

Şahinkaya Dil (1931): Şair. Çeşitli dergilerde şiirleri yayınlandı.1955 yılında "Çağdaş" adıyla bir dergi çıkardı. Başlıca şiir kitapları: Mısra Mısra, Seni Yaşamak, Alaca Soluk, Ebem Kuşağı, Işık Çığlığı

Prof.Dr. Şükrü KIZILOT: Akademisyen. Maliye Bakanlığında 8 yıl çalıştı. Ardında önce Adana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Asistan olarak göreve başladı. Kızılot, halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyeliği görevini ve aynı üniversitede Maliye ve Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürütüyor. ODTÜ İktisadi İlimler Fakültesinde Öğretim Görevlisi olan Kızılot’un 45 cilt kitabı, 2 bin 500 dolayında makalesi yayınlandı. 1988-1992 yılları arasında PETKİM Holding’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1999 yılında “Doruktakiler” Özel Bilim Ödülünü alarak “Yılın Bilim Adamı” seçildi. Maliye Bakanı olduğu dönemde Adnan Kahvecinin danışmanlığını yürüttü.

  

Şekip Şahadoğru (1932): Çorum’a bağlı Evci Ortakışla köyünde doğdu. Köyündeki ilkokulu bitirdikten sonra öğrenimi sürdürmedi. 1970 yılına dek köyde çiftlikle uğraştı. Bu arada saz çalmayı öğrendi.Saz eşliğinde deyişler söylemeye başladı. 1970 yılında Çorum’a gelip yerleşti. Burada şiirini geliştirecek uygun bir ortam buldu. Kimi âşıklar şölenine katıldı. İnsanın yüceliği, olgunluğu, ermişliğe ve Tanrı’ya sevgiyle ulaşabileceği düşüncesiyle, Ali ve Ehl-i beyt sevgisi şiirlerinin başlıca konusudur. Bunlar toplu bir durumdaysa da henüz yayınlanmamıştır.

Şeyhülislam Sanullah Efendi (H 960–1021): İskilipli Kazasker Cafer Efendinin oğludur.Hicri 960 yılında doğmuştur.Askeriyede işe başlamış Müderrislik yapmış, Bursa, Edirne ve İstanbul’da kadılık görevlerinde bulunmuştur.Önce Anadolu Kazaskeri daha sonra Rumeli kazaskeri olmuştur. III.Mehmet Han döneminde Şeyhülislam olmuştur.Hicri 1021 yılında vefat etmiştir.Kabri İstanbul’dadır.İlmi çalışmaları ve eserleri ile tanınmaktadır.

Tuncer Cücenoğlu (1944): Tiyatro yazarı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi, 1964–83 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştı. Yazdığı oyunlar Devlet Tiyatroları, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolar tarafından sahnelendi. Çıkmaz Sokak, Kadıncıklar, Dosya ve Kördüğüşü çeşitli ülkelerde de oynandı. Yapıtları çok sayıda ödül aldı. Başlıca eserleri Kördüğüşü, Öğretmen, Kadıncıklar, Dosya, Çıkmaz Sokak, Biga 1920

Prof.Dr.Turan Ilgaz( 1934): Akademsiyen.Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Akademik çalışmaları yanında; KTÜ İnşaat-Mimarlık Fak. KTÜ Makine –Elektrik Fak., KTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültelerinde Dekanlık., KTÜ Rektör Yardımcılığı , Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği, Mü. Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı sırasında düzenlediği “Birinci Ulusal Eğitim Sempozyumu” ardından; sınıf öğretmenliği eğitim süresini 4 yıllık lisans düzeyine çıkartarak, bu başarılı programın tüm eğitim fakültelerinde de uygulanmasını sağlamıştır.

Tevfik Kış (1934): Çorum’un Kargı İlçesine bağlı Pelitcik köyünde dünyaya geldi.1956 yılında güreşe başladı.

1959 yılı İstanbul TÜRKİYE de Greko-Romen stil 87 Kg da Balkan 2.

1959 yılı Beyrut LÜBNAN da Greko-Romen stil 87 kg Akdeniz Oyunları 1.

1960 yılı Roma Olimpiyatlarında Greko-Romen stil 87 Kg da 1.

1961 yılı Yokohama JAPONYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 4.

1962 yılı Toledo A.B.D. de Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 1.

1963yılı Helsinki FİNLANDİYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 1

1965 yılı Tampera FİNLANDİYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 4.

1966 yılı Toledo A.B.D. de Greko-Romen stil 87 Kg da Dünya 2.

1966 yılı Essen FEDERAL ALMANYA da Greko-Romen stil 87 Kg da Avrupa 1

1967 yılı Minks S.S.C.B de Greko-Romen stil 87 Kg da Avrupa 5.

Kendine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri. Bele girmeler, Suplex, Bel kündesi. 1968 yılında güreşi bıraktı. Milli Takım'da antrenörlük, Güreş Federasyonu'nda çeşitli yıllar yöneticilik yaptı.Kurucu üyesi olduğu Türk Güreş Vakfı’nın yöneticiliğini yapmaktadır.Evli iki çocuk babası Kış, ticaretle uğraşmakta ve Ankara’da ikamet etmektedir.

Teslim Abdal: (17.yy) 17. yüzyıl Alevi Ozanlarının en büyüklerinden biridir. 1670 yıllarında yaşamış olduğu anlaşılır. Buna göre Teslim Abdal, tarikatta yüksek yeri olan bir pirdir. Asıl adı Mehmed olan, Sultan Dördüncü Murat Döneminin bir Bektaşi ulusudur. Yeniçeri Ocağının Halife Babası, yani Büyükbaba Efendisi olarak bilinir. Bağdat seferine katıldığı bilinmektedir. Teslim Abda’ın: “Teslim dede teslim baba, ey kahraman Türk milleti” başlığıyla mehter marşına konu olduğu iddia ediliyor. Mezarı Çorum Teslim köyündedir.

Turan Kılıçcıoğlu (1931-1994): İdareci Çorum’a önemli katkısı olan Belediye Başkanlarından bir tanesidir. Özellikle Çorum’un temizliği hususunda önemli çalışmaları vardır. Vakitli vakitsiz çalışanlarını denetlemesi ile tanınan otoriter bir Belediye Başkanıdır. Belediye Başkanlığı görevindeyken yerel mahalli idareler seçimlerine 20 gün kala, 7 Mart 1994 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yusufu Bahri (?-1828): Öğrenimine Amasya’da başlamış, İstanbul’da icazet almıştır. Mısırda öğrenimini sürdürmüştür.1785 yılında Çorum’a gelmiş, burada evlenerek Seydimoğlu ailesinden bir kızla evlenerek buraya yerleşmiştir. Değerli bir hadis bilginidir, şairdir. Yusuf Bahri’nin Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi’nde el yazması kitaplar bölümünde kendi yazdığı ve istinsah ettiği 78 adet kitabı vardır. Bunların 53 tanesinin Yusuf Bahri’nin bizzat telif ettiği sanılmaktadır.